Lãi suất trúng thầu TPCP giảm tại tất cả các kỳ hạn

Thứ Tư, 01-07-2020, 16:33
Minh họa.

NDĐT - Ngày 1-7, Sở GDCK Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7, 10, 15 và 20 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 9.500 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu giảm tại tất cả các kỳ hạn.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 6.000 tỷ đồng, huy động được 6.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,95%/năm, thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24-6-2020). 

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 2.500 tỷ đồng, huy động được 2.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,11%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24-6-2020). 

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,39%/năm, thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24-6-2020). 

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kho bạc Nhà nước đã huy động được 94.087 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

X.B