[Infographic] Ấn tượng chặng đường 10 năm thị trường trái phiếu Chính phủ

Thứ Tư, 25-09-2019 15:20

NDĐT - Trải qua 10 năm hoạt động, thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) đã có bước phát triển ấn tượng về quy mô và độ sâu, khẳng định vai trò quan trọng là kênh huy động vốn hiệu quả cho Ngân sách Nhà nước, đóng góp không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế của đất nước.

Nguồn: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

KHÁNH GIANG