Hose công bố người phụ trách Ban Điều hành

Thứ Sáu, 20-05-2022, 22:00
Ảnh minh họa. (Nguồn: Hose)

Ngày 20/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo, bà Trần Anh Đào, Phó Tổng giám đốc Hose phụ trách Ban Điều hành thay ông Lê Hải Trà kể từ ngày 20/5.

Cùng ngày, Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-HĐTV về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Lê Hải Trà, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Trước đó, trong hai ngày 16 và 17/5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 15. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, quyết định cảnh cáo Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Để kiện toàn nhân sự bảo đảm vận hành ổn định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cũng đã giao đồng chí Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 19/5/2022.

BẢO MINH