Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu, cấp mã chứng khoán cho các công ty

Chủ Nhật, 26-09-2021, 15:55
Ảnh minh họa.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã cấp nhiều mã chứng khoán, chuyển quyền sở hữu cổ phiếu và thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho các công ty.

Thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán KS

Ngày 24/9/2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 52/GCNTVLK-9 cho Công ty cổ phần Chứng khoán KS như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán KS

2. Tên viết tắt: KSS

3. Số hiệu thành viên: 047

4. Trụ sở chính: Tầng 10, TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh

5. Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

6. Vốn điều lệ: 110.538.460.000 đồng (Một trăm mười tỷ, năm trăm ba mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng)

7. Điện thoại:   028.39147027                     Fax:   028.39147020

8. Giấy phép thành lập và hoạt động số 42/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 24/9/2021. Thông tin chi tiết:

1. Vốn điều lệ: 1.000.373.030.000 đồng (Một nghìn tỷ, ba trăm bảy mươi ba triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng)

2. Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

3. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 54/GPĐC-UBCK ngày 15/7/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Cấp giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi SCB

Ngày 24/9/2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 153/GCNTVLK-2 cho Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

2. Tên viết tắt: SCB

3. Số hiệu thành viên: 402

4. Trụ sở chính: Phòng 1810 - Phòng 1815, Keangnam Hanoi Landmark, E6, Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

5. Người đại diện theo pháp luật: Bà Wee Sung San Michele - Tổng Giám đốc

6. Vốn điều lệ: 4.215.301.283.700 đồng (Bốn nghìn hai trăm mười lăm tỷ, ba trăm lẻ một triệu, hai trăm tám mươi ba nghìn, bảy trăm đồng)

7. Điện thoại: 024.39368000  Fax:   024.32484355

8. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 7/5/2015.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 24/9/2021. Thông tin chi tiết:

1.  Vốn điều lệ: 6.954.901.283.700 đồng (Sáu nghìn chín trăm năm mươi bốn tỷ, chín trăm lẻ một triệu, hai trăm tám mươi ba nghìn, bảy trăm đồng)

Cấp mã chứng quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 117/2021/GCNCW-VSD ngày 24/9/2021 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Tên chứng quyền: Chứng quyền VPB/VCSC/M/Au/T/A4

Mã chứng quyền: CVPB2107

Mã ISIN: VN0CVPB21071

Mã chứng khoán cơ sở: VPB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Kiểu châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 tháng

Ngày đáo hạn: 14/3/2022

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1

Giá thực hiện: 74.000 đồng

Giá phát hành: 5.000 đồng

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.000.000 Chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 10.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 27/9/2021, VSD nhận lưu ký số Chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CVPB2107 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 119/2021/GCNCW-VSD ngày 24/9/2021 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Tên chứng quyền: Chứng quyền MSN/VCSC/M/Au/T/A3

Mã chứng quyền: CMSN2107

Mã ISIN: VN0CMSN21079

Mã chứng khoán cơ sở: MSN

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Kiểu châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 tháng

Ngày đáo hạn: 14/3/2022

Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1

Giá thực hiện: 150.000 đồng

Giá phát hành: 3.100 đồng

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.000.000 Chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 6.200.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 27/9/2021, VSD nhận lưu ký số Chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CMSN2107 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Chuyển quyền sở hữu hơn 200 nghìn cổ phiếu MBB

Căn cứ công văn số 5133/UBCK-PTTT ngày 7/9/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MBB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 209.773 cổ phiếu MBB, cụ thể như sau:

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu, thay đổi thông tin lưu ký cho các công ty -0 

 Ngày hiệu lực chuyển quyền: 20/9/2021.

A.N