Thêm 486 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán

Thứ Tư, 12-05-2021, 09:43
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 4-2021, đã có thêm 486 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, trong tháng 4-2021, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 486 nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu hơn 50% vốn điều lệ (28 tổ chức và 458 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 44 nhà đầu tư nước ngoài (15 tổ chức và 29 cá nhân). Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho ba nhà đầu tư nước ngoài (một tổ chức và hai cá nhân).

Số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 37.925 mã (4.919 tổ chức và 33.006 cá nhân).

A.N