Thay đổi thông tin thành viên, cấp nhiều mã trái phiếu

Chủ Nhật, 05-12-2021, 16:03
Công ty cổ phần Chứng khoán SSI thay đổi thông tin thành viên bù trừ kể từ ngày 1/12. (Ảnh minh họa)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã thay đổi thông tin thành viên bù trừ cho Công ty cổ phần Chứng khoán SSI và cấp nhiều mã trái phiếu cho các nhà đầu tư.

Thay đổi thông tin thành viên bù trừ cho Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

Ngày 1/12/2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ số 03/GCNTVBT-8 cho Công ty cổ phần Chứng khoán SSI như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

2. Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

3. Loại hình thành viên: Thành viên bù trừ chung

4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

5. Vốn điều lệ: 8.755.976.420.000 đồng

(Tám nghìn bảy trăm năm mươi lăm tỷ chín trăm bảy mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng)

6. Điện thoại:  08 3824 2897

7. Fax:  08 3824 2997

8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 02/GCN-UBCK ngày 24/01/2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin thành viên bù trừ kể từ ngày 1/12/2021, thông tin chi tiết:

1. Vốn điều lệ: 9.847.500.220.000 đồng (Chín nghìn tám trăm bốn mươi bảy tỷ năm trăm triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).

Ngân hàng Phát triển Việt Nam được cấp mã trái phiếu BVDB21092

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 59/2021/GCNTP-VSD ngày 03/12/2021 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: Số 25A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 3736 5759

Fax: 04 3736 5672

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 3/12/2021

Vốn điều lệ: 2.250.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán:Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 2/2021

Mã chứng khoán:BVDB21092

Mã ISIN: VNBVDB210920

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán:Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký:

15.000.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký:

1.500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 3/12/2021, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu cho Công ty cổ phần Vinhomes 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 58/2021/GCNTP-VSD ngày 30/11/2021 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Vinhomes như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vinhomes

Trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 39749350

Fax: 024 39749351

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 30/11/2021

Vốn điều lệ: 43.543.674.880.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu VHMB2124002

Mã chứng khoán: VHM121024

Mã ISIN: VNVHM1210244

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 22.800.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 2.280.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 1/12/2021, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty Cổ phần Vinhomes đăng ký niêm yết trái phiếu VHM121024 tại Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Chuyển quyền sở hữu hơn 84 nghìn cổ phiếu MBB

Căn cứ công văn số 5133/UBCK-PTTT ngày 7/9/2021 và công văn số 7508/UBCK-PTTT ngày 16/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MBB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 84.118 cổ phiếu MBB, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên bên
chuyển quyền sở hữu

Họ tên bên nhận
chuyển quyền sở hữu

Số lượng chứng khoán
sở hữu

 
 

1

Trần Thanh Huy

Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội

8.147

 

2

Lương Thị Thu

6.579

 

3

Lê Võ Trung Hiếu

5.953

 

4

Đinh Thị Mỹ Linh

2.192

 

5

Nguyễn Thị Thanh Hiền

2.505

 

6

Hồ Vân Anh

2.505

 

7

Nguyễn Văn Sơn

9.869

 

8

Nguyễn Thị Thủy

3.603

 

9

Trần Văn Đức

2.192

 

10

Vũ Thị Lan Hương

2.035

 

11

Đỗ Văn Bắc

6.579

 

12

Mai Xuân Đoài

8.147

 

13

Phan Tấn Nhựt

 

2.035

 

14

Nguyễn Tự Đức

 

8.773

 

15

Trần Lê Long Phi

 

13.004

 
   

  84.118

 

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 30/11/2021. 

BẢO ANH