Thay đổi thông tin lưu ký, cấp mã giao dịch cho các công ty

Thứ Bảy, 08-05-2021, 13:51
Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội, vừa thay đổi thông tin hoạt động lưu ký.

Ngày 8-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã cấp mã giao dịch cho các công ty và thay đổi thông tin lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

KIS thay đổi thông tin chi nhánh hoạt động lưu ký

Ngày 6-5-2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận Chi nhánh hoạt động lưu ký sửa đổi số 54/GCNTVLK-CN-4 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

2. Tên viết tắt: KIS

3. Số hiệu thành viên: 057

4. Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

5. Trụ sở chi nhánh: Tầng 6, tòa nhà CTM, số 299 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

6. Điện thoại: (024). 39744448 - Fax: (024). 39744501

7. Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 439/QĐ-UBCK ngày 20-6-2008 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin chi nhánh hoạt động lưu ký kể từ ngày 6-5-2021. Thông tin chi tiết thay đổi:

1. Trụ sở chi nhánh: Tầng 2, tháp 1, tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

2. Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 152/QĐ-UBCK ngày 24-3-2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Cấp mã SCV cho Công ty cổ phần Muối Việt Nam

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phần trúng đấu giá số 3/CPH/2021/GCNCP-VSD ngày 6-5-2021 và cấp mã chứng khoán cho doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:

- Tên doanh nghiệp cổ phần hóa: Công ty TNHH Một thành viên Muối Việt Nam

- Tên doanh nghiệp dự kiến sau khi cổ phần hóa: Công ty cổ phần Muối Việt Nam

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi cổ phần hóa: 43.691.200.000 đồng

- Tên chứng khoán:  Cổ phiếu Công ty cổ phần Muối Việt Nam

- Mã chứng khoán: SCV

- Mã ISIN: VN000000SCV8

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

-  Số lượng cổ phần đăng ký: 1.279.392 cổ phần (Một triệu hai trăm bảy mươi chín nghìn ba trăm chín mươi hai cổ phần)

-  Tổng giá trị cổ phần đăng ký: 12.793.920.000 đồng (Mười hai tỷ bảy trăm chín mươi ba triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng)

- Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ lưu ký số chứng khoán SCV nêu trên tại ngày 7-5-2021 (trừ các trường hợp phải điều chỉnh thông tin).

* Công ty TNHH Một thành viên Muối Việt Nam đăng ký giao dịch số cổ phần nêu trên trên thị trường UPCOM tại SGDCK Hà Nội. Việc đăng ký giao dịch cổ phần thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Cấp mã LYF cho Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phần trúng đấu giá số 4/CPH/2021/GCNCP-VSD ngày 6-5-2021 và cấp mã chứng khoán cho doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:

- Tên doanh nghiệp cổ phần hóa: Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Lương Yên

- Tên doanh nghiệp dự kiến sau khi cổ phần hóa: Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên

-  Vốn điều lệ dự kiến sau khi cổ phần hóa: 35.445.060.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên

- Mã chứng khoán: LYF

- Mã ISIN: VN000000LYF0

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

- Số lượng cổ phần đăng ký: 300 cổ phần (Ba trăm cổ phần)

- Tổng giá trị cổ phần đăng ký: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)

- Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ lưu ký số chứng khoán LYF nêu trên tại ngày 7-5-2021 (trừ các trường hợp phải điều chỉnh thông tin).

* Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Lương Yên đăng ký giao dịch số cổ phần nêu trên trên thị trường UPCOM tại SGDCK Hà Nội. Việc đăng ký giao dịch cổ phần thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Cấp mã trái phiếu TD2131014 cho Kho bạc Nhà nước

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 15/2021/GCNTP-VSD ngày 6-5-2021 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 6-5-2021

Vốn điều lệ: 723.267.162.500.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 62/2021

Mã chứng khoán: TD2131014

Mã ISIN: VNTD21310147

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 49.360.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 4.936.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 6-5-2021, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

A.N