Nhiều mã trái phiếu được cấp trong tuần qua

Chủ Nhật, 16-01-2022, 10:35
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam vừa được cấp mã trái phiếu BID12102. (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, trung tâm đã cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Cấp mã trái phiếu TD2252132 cho Kho bạc Nhà nước

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 04/2022/GCNTP-VSD ngày 13/1/2022 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 13/1/2022

Vốn điều lệ: 723.267.162.500.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 7/2022

Mã chứng khoán: TD2252132

Mã ISIN: VNTD22521320

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 15.000.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 13/1/2022, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được cấp mã trái phiếu BID12102

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 02/2022/GCNTPDN-VSD ngày 13/1/2022 cho trái phiếu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: Tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 2220 0588

Fax: (84.24) 2220 0399

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 13/1/2022

Vốn điều lệ: 40.220.180.400.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành năm 2021

Mã chứng khoán: BID12102

Mã ISIN: VN0BID121029

Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 800 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 800.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 14/1/2022, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thực hiện đăng ký trái phiếu BID12102 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin trên chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã trái phiếu cho Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 01/2022/GCNTP-VSD ngày 11/01/2022 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương như sau:

-     Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

-     Tên tiếng Anh: The Van Cargoes and Foreign Trade Logistics Joint Stock Company

-     Trụ sở chính: Số 2 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội

-     Điện thoại: +84.0243.7321090       Fax: +84.0243.7321083

-     Vốn điều lệ: 119.490.050.000 đồng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0101352858 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 7/4/2003, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 30/11/2018.

-     Tên trái phiếu:  Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương   

-     Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi

-     Mã trái phiếu:   VNT421032

-     Mã ISIN:    VNVNT4210327

-     Mệnh giá:     100.000 đồng

-     Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 592.546 trái phiếu

(Bằng chữ: Năm trăm chín mươi hai nghìn năm trăm bốn mươi sáu trái phiếu)

-     Tổng giá trị trái phiếu đăng ký:  59.254.600.000 đồng

(Bằng chữ: Năm mươi chín tỷ hai trăm năm mươi tư triệu sáu trăm nghìn đồng)

-     Phương thức phát hành: Chào bán ra công chúng

-     Kỳ hạn trái phiếu: 2 năm

-     Ngày phát hành: 28/1/2021

-     Ngày đáo hạn: 28/1/2023

-     Lãi suất:  7,0%/năm

-     Kỳ hạn trả lãi:  1 năm/lần

-     Thời hạn chuyển đổi: Trái phiếu được chuyển đổi sau 2 năm kể từ ngày trái phiếu phát hành.

-     Tỷ lệ chuyển đổi: Được tính theo công thức: Tỷ lệ chuyển đổi = Mệnh giá trái phiếu/Giá chuyển đổi (Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi ngày chuyển đổi, nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 15.000 đồng/cổ phần).

-     Phương thức thanh toán lãi: Thanh toán 1 năm/lần, vào

+ Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành trái phiếu của đợt phát hành;

+ Ngày đáo hạn của trái phiếu trong đợt phát hành đó.

-     Phương thức thanh toán gốc: Được chuyển đổi thành cổ phiếu khi đến hạn.

-     Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trái phiếu chuyển đổi: Tối đa không vượt quá 49% tổng số trái phiếu phát hành.

-     Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký trái phiếu VNT421032 kể từ ngày 12/1/2022.

* Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương đăng ký niêm yết trái phiếu VNT421032 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 04/2022/GCNCP-VSD ngày 13/1/2022 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam

Trụ sở chính: 273 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 243.8533504/0243.8533502

Fax: 0243.6557831

Vốn điều lệ: 21.483.900.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam

Mã chứng khoán: HDV

Mã ISIN: VN000000HDV9

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.148.390 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 21.483.900.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 14/1/2022, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

A.N