Nhiều mã trái phiếu được cấp trong tuần qua

Chủ Nhật, 21-11-2021, 14:48
Công ty cổ phần Chứng khoán VIX thay đổi thông tin thành viên lưu ký kể từ ngày 19/11. (Ảnh minh họa)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và cấp nhiều mã trái phiếu cho các công ty.

Thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán VIX

Ngày 19/11/2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 73/GCNTVLK-16 cho Công ty cổ phần Chứng khoán VIX như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán VIX

2. Tên viết tắt: VIX

3. Số hiệu thành viên: 072

4. Trụ sở chính: Tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

5. Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Tuyết - Tổng Giám đốc

6. Vốn điều lệ: 1.277.189.750.000 đồng (Một nghìn hai trăm bảy mươi bảy tỷ một trăm tám mươi chín triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng)

7. Điện thoại:   024.44568888                     Fax:   024.39785379

8. Giấy phép thành lập và hoạt động số 70/UBCK-GP ngày 10/12/2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 19/11/2021. Thông tin chi tiết:

1. Vốn điều lệ: 2.745.952.290.000 đồng (Hai nghìn bảy trăm bốn mươi lăm tỷ chín trăm năm mươi hai triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng)

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 103/GPĐC-UBCK ngày 17/11/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Cấp mã trái phiếu TD2131019 Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 49/2021/GCNTP-VSD ngày 18/11/2021 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 18/11/2021

Vốn điều lệ: 723.267.162.500.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 173/2021

Mã chứng khoán: TD2131019

Mã ISIN: VNTD21310196

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 25.410.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 2.541.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 18/11/2021, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh được cấp mã trái phiếu CII121029

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 48/2021/GCNTP-VSD ngày 17/11/2021 và cấp mã trái phiếu cho trái phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Trụ sở chính: 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028.36221025

Fax: 028.36367100

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 17/11/2021

Vốn điều lệ: 2.832.095.780.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu CIIB2124002

Mã chứng khoán: CII121029

Mã ISIN: VNCII1210299

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 5.000.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 18/11/2021, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trái phiếu CII121029 tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội Hà Nội.

Cấp mã trái phiếu cho Công ty cổ phần Tập đoàn Masan

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 44/2021/GCNTP-VSD ngày 17/11/2021 và cấp mã trái phiếu cho trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Trụ sở chính: Phòng 802, tầng 8, Toà nhà Central plaza, số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 6256 3862

Fax: (028) 3827 4115

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 17/11/2021

Vốn điều lệ: 11.805.346.920.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu MSNH2023048

Mã chứng khoán: MSN120007

Mã ISIN: VNMSN1200074

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 1.000.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 100.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 18/11/2021, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Tập đoàn Masan đăng ký niêm yết trái phiếu MSN120007 tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

A.N