Nhiều mã chứng khoán được cấp mới trong tuần qua

Thứ Bảy, 16-05-2020, 16:02
Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings được cấp mã chứng khoán APH.

NDĐT - Ngày 16-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã cấp mã chứng khoán và mã chứng quyền cho các Công ty cổ phần: Tập đoàn An Phát Holdings, May Nam Định và Chứng khoán MB...

Cấp mã APH Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 34/2020/GCNCP-VSD ngày 14-5-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, cụ thể:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

- Trụ sở chính: Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: 024 32061199

- Vốn điều lệ: 1.423.773.390.000 đồng

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0801210129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 31-3-2017, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 3-9-2019

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

- Mã chứng khoán: APH

- Mã ISIN: VN000000APH7

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 142.377.339 cổ phiếu

(Một trăm bốn mươi hai triệu ba trăm bảy mươi bảy nghìn ba trăm ba mươi chín cổ phiếu) trong đó:

+ Cổ phiếu phổ thông: 128.262.459 cổ phiếu

+ Cổ phiếu ưu đãi cổ tức, hoàn lại, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông: 14.114.880 cổ phiếu

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 1.423.773.390.000 đồng

(Một nghìn bốn trăm hai mươi ba tỷ bảy trăm bảy mươi ba triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng) trong đó:

+ Giá trị cổ phiếu phổ thông: 1.282.624.590.000 đồng

+ Giá trị cổ phiếu ưu đãi cổ tức, hoàn lại, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông: 141.148.800.000 đồng

- Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký cổ phiếu APH từ ngày 15-05-2020.

* Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đăng ký niêm yết cổ phiếu APH tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE). Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu APH được thực hiện theo Quyết định của HOSE.

Cấp mã NJC cho Công ty cổ phần May Nam Định

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 33/2020/GCNCP-VSD ngày 14-5-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần May Nam Định, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần May Nam Định

Trụ sở chính: Khu A, lô H1 + H5 đường Phạm Ngũ Lão, khu Công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228 3849 038

Fax: 0228 3849 541

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần May Nam Định

Mã chứng khoán: NJC

Mã ISIN: VN000000NJC4

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 3.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 30.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 15-5-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần May Nam Định đăng ký giao dịch cổ phiếu NJC trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu NJC được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 09/2020/GCNTP-VSD ngày 14-5-2020 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Ti chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 14-5-2020.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 59/2020

Mã chứng khoán: TD2030012

Mã ISIN: VNTD20300123

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 20.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 2.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 14-5-2020, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 08/2020/GCNTP-VSD ngày 14-5-2020 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 14-5-2020.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 60/2020

Mã chứng khoán: TD2035022

Mã ISIN: VNTD20350227

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 23.950.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 2.395.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 14-5-2020, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Cấp mã chứng quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán MB

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 65/2020/GCNCW-VSD ngày 15-5-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CVPB01MBS20CE

Mã chứng quyền: CVPB2005

Mã ISIN: VN0CVPB20057

Mã chứng khoán cơ sở: VPB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Loại chứng quyền: Chứng quyền Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 3,5 tháng

Ngày đáo hạn: 18-8-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1

Giá thực hiện: 19.500 đồng

Giá phát hành: 1.510 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 3.020.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 18-05-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CVPB2005 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 66/2020/GCNCW-VSD ngày 15-5-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CTCB01MBS20CE

Mã chứng quyền: CTCB2004

Mã ISIN: VN0CTCB20042

Mã chứng khoán cơ sở: TCB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Loại chứng quyền: Chứng quyền Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 3,5 tháng

Ngày đáo hạn: 18-8-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1

Giá thực hiện: 17.000 đồng

Giá phát hành: 1.050 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 2.100.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 18-5-2020,VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CTCB2004 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 64/2020/GCNCW-VSD ngày 15-5-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CPNJ01MBS20CE

Mã chứng quyền: CPNJ2004

Mã ISIN: VN0CPNJ20040

Mã chứng khoán cơ sở: PNJ

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 3,5 tháng

Ngày đáo hạn: 18-8-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 5: 1

Giá thực hiện: 67.000 đồng

Giá phát hành: 1.000 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.500.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 2.500.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 18-5-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CPNJ2004 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

H.T