HNX nghỉ giao dịch dịp Lễ 30-4 và 1-5

Thứ Ba, 28-04-2020, 22:28

NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo lịch nghỉ giao dịch dịp Lễ 30-4 và 1-5, cụ thể như sau:

Căn cứ Công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29-5-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và 2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nghỉ giao dịch hai ngày, từ thứ năm, 30-4 đến hết thứ sáu, 1-5; và sẽ tổ chức giao dịch trở lại bình thường kể từ thứ hai, 4-5.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo và đề nghị các thành viên giao dịch thông báo rộng rãi cho các nhà đầu tư biết.

H.T