Hai phiên đấu giá cổ phần thành công, thu về 1.029 tỷ đồng

Thứ Bảy, 25-09-2021, 17:47
Một phiên đấu giá cổ phần tại Sở GDCK Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo, ngày 24/9, CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG) đấu giá thành công 10 triệu cổ phần, thu về hơn 106,78 tỷ đồng. Trước đó, ngày 21/9, Viettel cũng thoái vốn thành công lô cổ phần tại CTCP Vĩnh Sơn, thu về gần 922,5 tỷ đồng.

Theo đó, tại phiên đấu giá 10 triệu cổ phần của CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG), ngày 24/9, tổ chức tại HNX, đã có 79 phiếu tham gia đấu giá hợp lệ, với tổng khối lượng chứng khoán đăng ký mua là 14,989 triệu cổ phần. Khối lượng đặt mua cao nhất là 2 triệu cổ phần và thấp nhất là 100 cổ phần. Giá đặt mua cổ phần TEG cao nhất và thấp nhất lần lượt là 12.000 đồng/cổ phần và 10.000 đồng/cổ phần.

Kết quả, có 77 nhà đầu tư trúng thầu, gồm 1 nhà đầu tư tổ chức và 76 nhà đầu tư cá nhân, với tổng số cổ phần bán được là 10 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ thành công đạt 100%.

Với giá đấu thành công bình quân là 10.678 đồng/cổ phần, tổng giá trị cổ phần bán được là hơn 106,78 tỷ đồng.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần từ ngày 25/9/2021 đến ngày 4/10/2021; thời gian hoàn trả tiền đặt cọc từ ngày 27/9/2021 đến ngày 30/9/2021.

Đợt chào bán cổ phần ra công chúng lần này nằm trong kế hoạch huy động vốn cho đầu tư phát triển của TEG, cùng với chào bán 21,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Số tiền thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu và chào bán công khai ước tính 315,89 tỷ đồng sẽ dùng để đầu tư và gia tăng sở hữu cổ phần tại CTCP Năng lượng Trường Thành (TTP) từ 26,28% lên 90,14% vốn điều lệ.

* Trước đó, ngày 21/9, Sở GDCK Hà Nội tổ chức phiên bán đấu giá trọn lô gần 4,6 triệu cổ phần của CTCP Vĩnh Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu. Giá khởi điểm của lô cổ phần được tổ chức đấu giá quy định là 922.490.394.000 đồng.

Tại phiên đấu giá, đã có 1 tổ chức và 1 cá nhân tham gia đấu giá. Mức giá đấu thấp nhất là 922.490.394.000 đồng/lô cổ phần, cao nhất là 922.499.000.000 đồng/lô cổ phần.

Kết quả, lô cổ phần chào bán đã được bán hết với giá đấu thành công là 922.499.000.000 đồng, cao hơn 8.606.000 đồng so giá khởi điểm. Giá trúng bình quân ước tính 201.046 đồng/cổ phần.

Như vậy, phiên đấu giá lô cổ phần của CTCP Vĩnh Sơn do Viettel sở hữu đã thành công sau 3 lần liên tiếp không có nhà đầu tư tham gia đấu giá.

Việc thực hiện đấu giá trọn lô 4,6 triệu cổ phần của CTCP Vĩnh Sơn đợt này nằm trong kế hoạch thoái vốn đầu tư ngoài ngành của Viettel theo phương án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng phê duyệt, thể hiện quyết tâm của Viettel trong việc thúc đẩy kế hoạch thoái vốn đầu tư ngoài ngành để tập trung đầu tư cho các hoạt động cốt lõi là xây lắp hạ tầng viễn thông và vận hành hạ tầng viễn thông.

THIÊN HƯƠNG