Chuyển quyền sở hữu hơn 1,1 triệu cổ phiếu ACB

Thứ Bảy, 01-05-2021, 17:12
Tuần qua, VSD đã chuyển quyền sở hữu hơn 1,1 triệu cổ phiếu ACB cho các nhà đầu tư. (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, trung tâm đã chuyển quyền sở hữu hơn 1,1 triệu cổ phiếu ACB và cấp mã giao dịch chứng khoán cho các công ty.

Công ty cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng được cấp mã giao dịch TOS

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 20-2021-GCNCP-VSD ngày 28-4-2021 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng

Trụ sở chính: 722 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3941 3981.

Fax: 028 3821 6446.

Vốn điều lệ: 265.000.000.000 đồng.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng

Mã chứng khoán: TOS.

Mã ISIN: VN000000TOS7

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 26.500.000 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 265.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 29-4-2021, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng đăng ký giao dịch cổ phiếu TOS trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu TOS được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã IBN cho Công ty cổ phần In báo Nghệ An

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phần trúng đấu giá số 02-CPH-2021-GCNCP-VSD ngày 28-4-2021 và cấp mã chứng khoán cho doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:

-     Tên doanh nghiệp cổ phần hóa: Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An

-     Tên doanh nghiệp dự kiến sau khi cổ phần hóa: Công ty cổ phần In báo Nghệ An

-     Vốn điều lệ dự kiến sau khi cổ phần hóa: 34.501.700.000 đồng

-     Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần In báo Nghệ An

-     Mã chứng khoán: IBN

-     Mã ISIN:  VN000000IBN8

-     Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

-     Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

-  Số lượng cổ phần đăng ký: 1.776.800 cổ phần. (Một triệu bảy trăm bảy mươi sáu nghìn tám trăm cổ phần)

-  Tổng giá trị cổ phần đăng ký: 17.768.000.000 đồng. (Mười bảy tỷ bảy trăm sáu mươi tám triệu đồng)

-  Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ lưu ký số chứng khoán IBN nêu trên tại ngày 29-4-2021 (trừ các trường hợp phải điều chỉnh thông tin).

* Công ty cổ phần In báo Nghệ An đăng ký giao dịch số cổ phần nêu trên trên thị trường Upcom tại SGDCK Hà Nội. Việc đăng ký giao dịch cổ phần thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Chuyển quyền sở hữu hơn 1,1 triệu cổ phiếu ACB

Căn cứ công văn số 1118-UBCK-QLCB ngày 29-3-2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán ACB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu ACB như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH


chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

BCH Công đoàn Ngân hàng TMCP Á Châu

419 nhà đầu tư là cán bộ nhân viên của ngân hàng

ACB

1.142.773

 

Tổng cộng

1.142.773

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 29-4-2021.

A.N