Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu, hủy đăng ký chứng khoán cho các công ty

Thứ Bảy, 11-06-2022, 08:22
Tuần qua, VSD đã chuyển quyền sở hữu hơn 66 nghìn cổ phiếu cho các nhà đầu tư. (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, trung tâm đã hủy đăng ký chứng khoán và chuyển quyền sở hữu hơn 66 nghìn cổ phiếu cho các nhà đầu tư.

Hủy đăng ký chứng khoán của Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán:  Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú

Mã chứng khoán: TPE

Mã ISIN: VN000000TPE4

Mệnh giá: 10.000 đồng

Số lượng hủy đăng ký: 15.680.000 Cổ phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 156.800.000.000 đồng

Lý do hủy: Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú hủy tư cách công ty đại chúng.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 14/6/2022.

- Kể từ ngày 13/6/2022, VSD sẽ ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu chứng khoán TPE. Đề nghị thành viên lưu ký thông báo nội dung này cho nhà đầu tư được biết.

- Kể từ ngày 14/6/2022, mã chứng khoán TPE, mã ISIN VN000000TPE4 do VSD cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSD không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho cổ phiếu TPE nêu trên.

Cấp mã giao dịch chứng khoán cho Công ty cổ phần Tập đoàn Green+

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 26/2022/GCNCP-VSD ngày 10/06/2022 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Green+

Trụ sở chính: Lô AIV-1, Khu công nghiệp Giao Long giai đoạn 2, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0862750808

Vốn điều lệ: 415.940.000.000 đồng Tên chứng khoán:

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Green+ Mã chứng khoán: GPC

Mã ISIN: VN000000GPC5

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 41.594.000 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 415.940.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 13/6/2022, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Tập đoàn Green+ đăng ký niêm yết cổ phiếu GPC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu GPC được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Chuyển quyền sở hữu 23 nghìn cổ phiếu MBS

Căn cứ công văn số 2260/UBCK-PTTT ngày 25/4/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MBS, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 23.000 cổ phiếu MBB, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên bên chuyển quyền sở hữu

Họ tên bên nhận quyền sở hữu

Số lượng chứng khoán sở hữu

1

Đoàn Thị Vy Anh

Công đoàn cơ sở thành viên Công ty cổ phần Chứng khoán MB

5.000

2

Nguyễn Thành Luân

 

18.000

 

Tổng

23.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 1/6/2022.

Chuyển quyền sở hữu hơn 43 nghìn cổ phiếu MBB

Căn cứ công văn số 3040/UBCK-PTTT ngày 23/05/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MBB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 43.387 cổ phiếu MBB, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên bên chuyển quyền sở hữu

Họ tên bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng chứng khoán sở hữu

1

Lê Thị Xuân Thúy

Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội

1.879

2

Đinh Duy Đức

1.996

3

Vũ Thị Thúy Tâm

6.110

4

Vũ Thanh Thảo

2.701

5

Hoàng Thị Thanh Hiền

1.879

6

Nguyễn Trọng Nhân

6.110

7

Trần Thị Tâm

1.996

8

Nguyễn Minh Thúy

1.879

9

Trần Văn Quí Lộc

8.224

10

Nguyễn Thanh Tùng

2.466

11

Lê Anh Sơn

8.147

 

Tổng

43.387

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 31/5/2022.

A.N