Chuyển quyền cổ phiếu, cấp nhiều mã chứng khoán trong tuần qua

Thứ Bảy, 23-10-2021, 17:45
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam vừa được cấp mã chứng quyền CTCB2111. (Ảnh minh họa)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, VSD đã cấp mới nhiều mã giao dịch chứng khoán và chuyển quyền sở hữu gần 37 triệu cổ phiếu RIC cho các nhà đầu tư.

Cấp mã CJV cho Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Nhật

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 42/2021/GCNCP-VSD ngày 21/10/2021 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Nhật

Trụ sở chính: Tầng 4 tòa nhà The Sun, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 02435 665 776

Fax: 02435 665 126

Vốn điều lệ: 84.893.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Nhật

Mã chứng khoán: CJV

Mã ISIN: VN000000CJV7

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 8.489.300 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 84.893.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 22/10/2021, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Nhật đăng ký giao dịch cổ phiếu CJV trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu CJV được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần GLEXHOMES được cấp mã trái phiếu GLH121026

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 42/2021/GCNTP-VSD ngày 19/10/2021 và cấp mã trái phiếu cho trái phiếu của Công ty cổ phần GLEXHOMES như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần GLEXHOMES

Trụ sở chính: Tầng 3.1, tòa nhà Hoàng Cầu Skyline, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (+84 24) 3785 2666

Fax: (+84 24) 3748 0026

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 19/10/2021

Vốn điều lệ: 825.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần GLEXHOMES

Mã chứng khoán: GLH121026

Mã ISIN: VNGLH1210262

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 5.000.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20/10/2021, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần GLEXHOMES đăng ký niêm yết trái phiếu GLH121026 tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam được cấp mã chứng quyền CTCB2111

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 154/2021/GCNCW-VSD ngày 19/10/2021 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Tên chứng quyền: Chứng quyền TCB/BSC/C/6M/EU/Cash/2021-01

Mã chứng quyền: CTCB2111

Mã ISIN: VN0CTCB21115

Mã chứng khoán cơ sở: TCB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Kiểu châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 tháng

Ngày đáo hạn: 6/4/2022

Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1

Giá thực hiện: 56.350 đồng

Giá phát hành: 1.990 đồng

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.500.000 Chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 4.975.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20/10/2021, VSD nhận lưu ký số Chứng quyền đăng ký trên.

* CTCP chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đăng ký niêm yết chứng quyền trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CTCB2111 được thực hiện theo quyết định của sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Chuyển quyền sở hữu gần 37 triệu cổ phiếu RIC

Căn cứ  công văn số 5800/UBCK-PTTT ngày 1/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán RIC, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu RIC như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Kai Chieh International Investment Ltd.

KaiViet Investment Co.,Ltd.

RIC

36.938.632

 

Tổng cộng

36.938.632

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 22/10/2021.

A.N