Cấp mã giao dịch, chuyển quyền cổ phiếu cho các nhà đầu tư

Thứ Bảy, 18-06-2022, 14:59
Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) vừa thay đổi thông tin thành viên lưu ký. (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, trung tâm đã cấp mới nhiều mã giao dịch chứng khoán và chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho các nhà đầu tư.

Cấp mã DVM cho Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 29/2022/GCNCP-VSD ngày 17/6/2022 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam

Trụ sở chính: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 024 39841255

Fax: 0243 6686891

Vốn điều lệ: 356.500.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam

Mã chứng khoán: DVM

Mã ISIN: VN000000DVM9

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 35.650.000 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 356.500.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20/6/2022, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam đăng ký niêm yết cổ phiếu DVM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu DVM được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thay đổi thông tin cho Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Ngày 15/6/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi số 153/GCNTVLK-3 cho Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam), cụ thể như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

2. Tên viết tắt: SCB

3. Số hiệu thành viên: 402

4. Trụ sở chính: Phòng 1810 - phòng 1815, Keangnam Hanoi Landmark, E6, Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

5. Người đại diện theo pháp luật: Bà Wee Sung San Michele - Tổng Giám đốc

6. Vốn điều lệ: 6.954.901.283.700 đồng (Sáu nghìn chín trăm năm mươi bốn tỷ, chín trăm lẻ một triệu, hai trăm tám mươi ba nghìn, bảy trăm đồng)

7. Điện thoại: 024.39368000  Fax: 024.32484355

8. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 7/5/2015.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 15/6/2022. Thông tin chi tiết:

1. Trụ sở chính: Tầng 3, tháp 1 và tháp 2, phòng CP1.L01 và phòng CP2.L01, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 28/2022/GCNCP-VSD ngày 15/6/2022 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn

Trụ sở chính: Số 209 đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0205 387 0154

Fax: 0205 387 0970

Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn

Mã chứng khoán: TLS

Mã ISIN: VN000000TLS3

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 1.500.000 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 15.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 16/6/2022, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn đăng ký giao dịch cổ phiếu TLS trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu TLS được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu cho Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 27/2022/GCNCP-VSD ngày 14/6/2022 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất

Trụ sở chính: Số 164, phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.366 22400 - 024.366 21997

Fax: 024.366 22473

Vốn điều lệ: 160.159.970.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất

Mã chứng khoán: VNW

Mã ISIN: VN000000VNW7

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 16.015.997 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 160.159.970.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 15/6/2022, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất đăng ký giao dịch cổ phiếu VNW trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu VNW được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Chuyển quyền sở hữu gần 9,7 nghìn cổ phiếu TV2

Căn cứ công văn số 4381/UBCK-PTTT ngày 6/8/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu như sau:

STT

Họ và tên bên
chuyển quyền sở hữu

Họ tên bên nhận chuyển quyền sở hữu

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Công đoàn Công ty cổ
phần Tư vấn xây dựng điện 2

Lương Văn Hội

TV2

2.156

2

Trần Đăng Ngọc

1.931

3

Phạm Quốc Phòng

3.056

4

Nguyễn Phạm Hưng

2.550

Tổng cộng

 

9.693

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 13/6/2022.

NGỌC ANH