Cấp mã giao dịch, chuyển quyền 450 nghìn cổ phiếu MWG

Thứ Bảy, 19-09-2020, 09:56
Ảnh minh họa.

Ngày 19-9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua trung tâm đã cấp nhiều mã giao dịch cho các công ty và chuyển quyền sở hữu 450 nghìn cổ phiếu MWG cho các nhà đầu tư.

Cấp mã trái phiếu cho Công ty cổ phần Vincom Retail

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 29/2020/GCNTP-VSD ngày 17-9-2020 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Vincom Retail như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vincom Retail

Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 024 39749999

Fax: 024 39748888

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 17-9-2020.

Tên chứng khoán: Trái phiếu BONDVCR042025

Mã chứng khoán: VRE12007

Mã ISIN: VN0VRE120074

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 20.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 2.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 18-9-2020, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Vincom Retail đăng ký niêm yết trái phiếu VRE12007 tại SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Cấp mã chứng quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 145/2020/GCNCW-VSD ngày 18-9-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

Tên chứng quyền: Chứng quyền VHM/5M/SSI/C/EU/Cash-07

Mã chứng quyền: CVHM2007

Mã ISIN: VN0CVHM20077

Mã chứng khoán cơ sở: VHM

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Vinhomes

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 5 tháng

Ngày đáo hạn: 8-2-2021

Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1

Giá thực hiện: 75.000 đồng

Giá phát hành: 2.900 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 10.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 29.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 21-9-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán SSI đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CVHM2007 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 148/2020/GCNCW-VSD ngày 18-9-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

Tên chứng quyền: Chứng quyền MWG/5M/SSI/C/EU/Cash-07

Mã chứng quyền: CMWG2012

Mã ISIN: VN0CMWG20127

Mã chứng khoán cơ sở: MWG

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 5 tháng

Ngày đáo hạn: 8-2-2021

Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1

Giá thực hiện: 80.000 đồng

Giá phát hành: 4.390 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 10.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 43.900.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 21-9-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán SSI đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CVNM2010 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Cấp mã chứng quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 139/2020/GCNCW-VSD ngày 16-9-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CTCB02MBS20CE

Mã chứng quyền: CTCB2008

Mã ISIN: VN0CTCB20083

Mã chứng khoán cơ sở: TCB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Loại chứng quyền: Chứng quyền Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 3,5 tháng

Ngày đáo hạn: 18-12-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1

Giá thực hiện: 20.000 đồng

Giá phát hành: 1.720 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 3.440.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 17-9-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CTCB2008 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Chuyển quyền sở hữu 450 nghìn cổ phiếu MWG

* Căn cứ công văn số 5473/UBCK-PTTT ngày 9-9-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch:  HOSE

1

BORDIER & CIE (SINGAPORE) LTD.

ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND

MWG

       80.000

2

MEKONG PORTFOLIO INVESTMENTS LIMITED

       38.210

3

MEKONG PORTFOLIO INVESTMENTS LIMITED

EDINBURGH DRAGON TRUST PLC

       65.680

4

ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND

        8.760

5

EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND, A SERIES OF THE ABERDEEN INSTITUTIONAL COMMINGLED FUNDS, LLC

        7.350

 

Tổng cộng

200.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền:  18-9-2020.

* Căn cứ công văn số 5403/UBCK-PTTT ngày 7-9-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán như sau: 

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch:  HOSE

1

NTASIAN DISCOVERY MASTER FUND

OPTIS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND LTD.

 
MWG

     250.000

 

Tổng cộng

250.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 17-9-2020. 

ÁNH NGỌC