Bốn công ty cổ phần được cấp mã giao dịch chứng khoán

Thứ Bảy, 10-11-2018, 17:11
Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình được cấp mã giao dịch ILB.

NDĐT - Ngày 10-11, các Công ty cổ phần: ICD Tân Cảng - Long Bình, Công trình Đô thị Sóc Trăng, Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh và Thương mại Dịch vụ TNS Holdings, đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp mã giao dịch chứng khoán.

Mã mới ILB

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 99/2018/GCNCP-VSD ngày 8-11-2018 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình

Trụ sở chính: G243 Bùi Văn Hòa, KP7, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Vốn điều lệ: 245.022.450.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình

Mã chứng khoán: ILB

Mã ISIN: VN000000ILB2

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 24.502.245 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 245.022.450.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 9-11-2018, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình đăng ký niêm yết cổ phiếu ILB tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu ILB được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Mã mới USD

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 97/2018/GCNCP-VSD ngày 8-11-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Trụ sở chính: Số 422 Quốc lộ 1A, Khóm 5, Phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Vốn điều lệ: 56.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Mã chứng khoán: USD

Mã ISIN: VN000000USD8

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 5.600.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 56.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 9-11-2018, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đăng ký giao dịch cổ phiếu USD trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu USD được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Mã mới CMD

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 98/2018/GCNCP-VSD ngày 8-11-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh

Trụ sở chính: 215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: CMD

Mã ISIN: VN000000CMD9

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 15.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 150.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 9-11-2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Lưu ý: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh đăng ký giao dịch cổ phiếu CMD trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu CMD được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Mã mới TN1

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 100/2018/GCNCP-VSD ngày 9-11-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

Trụ sở chính: Tầng 25, tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Vốn điều lệ: 133.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

Mã chứng khoán: TN1

Mã ISIN: VN000000TN14

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 13.300.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 133.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 12-11-2018, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đăng ký niêm yết cổ phiếu TN1 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu TN1 được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

H.T