Xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam 250 triệu đồng

Thứ Bảy, 04-12-2021, 11:36
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định phạt hành chính 250 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam, do thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được cấp giấy phép.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 1/12/2021, ban hành Quyết định số 819/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (địa chỉ tầng 3, 59 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), số tiền 250 triệu đồng do thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép.

Cụ thể, trong năm 2021, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam đã cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; cung cấp dịch vụ đại lý lưu ký, chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

M.K