Vi phạm trong giao dịch cổ phiếu LIG, một cá nhân bị phạt 190 triệu đồng

Thứ Tư, 15-12-2021, 14:52
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với nhà đầu tư cá nhân là ông Bùi Văn Sinh, với tổng số tiền phạt là 190 triệu đồng, do các vi phạm trong giao dịch cổ phiếu LIG: giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố; không công bố kết quả thực hiện giao dịch; người có liên quan của người nội bộ thực hiện đồng thời mua và bán chứng khoán của công ty đại chúng trong thời gian đăng ký giao dịch.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 10/12, ban hành Quyết định số 858/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bùi Văn Sinh (địa chỉ tại P1102-CT1, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội), tổng số tiền phạt là 190 triệu đồng.

Cụ thể, ông Bùi Văn Sinh bị phạt tiền 80 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin; phạt tiền 80 triệu đồng do không công bố thông tin về kết quả thực hiện giao dịch; phạt tiền 30 triệu đồng do người có liên quan của người nội bộ thực hiện đồng thời mua và bán chứng khoán của công ty đại chúng trong thời gian đăng ký giao dịch.

Trước đó, ông Bùi Văn Sinh, người liên quan ông Bùi Đình Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Licogi 13 (mã chứng khoán: LIG) đăng ký giao dịch mua 200.000 cổ phiếu LIG (tương ứng giá trị theo mệnh giá là 2.000.000.000 đồng), thời gian giao dịch do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin là từ ngày 26/5/2021 đến ngày 31/5/2021 nhưng đã thực hiện mua 129.100 cổ phiếu LIG (tương ứng giá trị theo mệnh giá là 1.291.000.000 đồng) vào ngày 21/5/2021 (mua ngoài thời gian Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng không nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Bùi Văn Sinh; đồng thời, ngày 27/5/2021, ông Bùi Văn Sinh đã giao dịch bán 129.100 cổ phiếu LIG (bán trong khoảng thời gian đăng ký mua).

M.K