Vi phạm trong giao dịch, báo cáo, 4 nhà đầu tư bị phạt 340 triệu đồng

Thứ Năm, 09-12-2021, 18:16
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa thông báo, đã ra các quyết định xử phạt hành chính 4 nhà đầu tư, gồm 1 tổ chức và 3 cá nhân, với tổng số tiền 340 triệu đồng, do các vi phạm: giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin; không công bố thông tin khi có thay đổi lượng cổ phiếu sở hữu có quyền biểu quyết...

Theo đó, Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Minh Ngọc (địa chỉ trụ sở chính tại khu D, khu công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 843/QĐ-XPVPHC, số tiền 120 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin.

Trước đó, Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Minh Ngọc, tổ chức liên quan ông Đồng Tuấn Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trúc Thôn (mã chứng khoán: TRT), đăng ký giao dịch mua 50.000 cổ phiếu TRT (tương ứng 500.000.000 đồng mệnh giá) từ ngày 15/4/2021 đến ngày 29/4/2021.

Theo công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Minh Ngọc được bắt đầu giao dịch từ ngày 19/4/2021.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Minh Ngọc đã thực hiện giao dịch mua 50.000 cổ phiếu TRT (tương ứng 500.000.000 đồng mệnh giá) vào ngày 16/4/2021.

* Cùng vi phạm giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin, bà Nguyễn Thị Thu Huyền (địa chỉ tại R4, 2A20, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) bị phạt hành chính số tiền 80 triệu đồng, theo Quyết định số 839/QĐ-XPVPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, người liên quan ông Trần Khánh, ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (mã chứng khoán: PVL) đăng ký giao dịch bán 500.000 cổ phiếu PVL, thời gian giao dịch theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin là từ ngày 15/4/2021 đến ngày 14/5/2021. Nhưng ngày 13/4/2021, bà Nguyễn Thị Thu Huyền đã thực hiện bán 200.600 cổ phiếu PVL, tương ứng giá trị theo mệnh giá là 2.006.000.000 đồng.

* Cũng với vi phạm giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin như hai nhà đầu tư trên, ông Trần Văn Dũng (địa chỉ tại 306 Cô Bắc, Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 838/QĐ-XPVPHC, số tiền 70 triệu đồng.

Theo đó, ông Trần Văn Dũng, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã chứng khoán:VFG) đăng ký giao dịch bán 100.000 cổ phiếu VFG, thời gian giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin là từ ngày 24/5/2021 đến ngày 18/6/2021, nhưng đã thực hiện bán 100.000 cổ phiếu VFG (tương ứng giá trị theo mệnh giá là 1.000.000.000 đồng) vào ngày 21/5/2021.

* Ông Đặng Quốc Hoàng (địa chỉ tại số 34 Đình Đông, phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 845/QĐ-XPVPHC, số tiền 70 triệu đồng vì không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Trước đó, ngày 7/5/2021, ông Đặng Quốc Hoàng đã thực hiện giao dịch mua 1.202.800 cổ phiếu Công ty cổ phần PIV (mã chứng khoán PIV) dẫn đến tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch tăng từ 0% lên 6,94% số cổ phần có quyền biểu quyết của PIV, trở thành cổ đông lớn của PIV.

Ngày 14/5/2021, ông Đặng Quốc Hoàng đã bán tổng cộng 342.800 cổ phiếu PIV và mua 100 cổ phiếu PIV dẫn đến tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch giảm từ 6,94% xuống còn 4,96% số cổ phần có quyền biểu quyết của PIV, không còn là cổ đông lớn của PIV.

Đến ngày 8/7/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chưa nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của ông Đặng Quốc Hoàng đối với cổ phiếu PIV.

THIÊN HƯƠNG