Vi phạm báo cáo, Tổng công ty Rau quả, Nông sản bị phạt 85 triệu đồng

Thứ Hai, 22-11-2021, 18:37
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần, số tiền 85 triệu đồng vì không báo cáo theo quy định pháp luật; đồng thời, phạt một nhà đầu tư cá nhân 30 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Theo đó, Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần (địa chỉ trụ sở chính tại số 2 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội), bị phạt hành chính theo Quyết định số 360/QĐ-XPVPHC, số tiền 85 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu sau: Báo cáo tài chính quý II, III, IV/2019; Báo cáo tài chính quý I, II, III/2020; Báo cáo tài chính bán niên năm 2019,2020 đã soát xét; Báo cáo thường niên năm 2019; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ra Quyết định số 368/QĐ-XPVPHC, xử phạt hành chính đối với ông Vũ Văn Thành, số tiền 30 triệu đồng, vì công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Trước đó, ngày 29/4/2021, ông Vũ Văn Thành mua 500.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An (mã: DIH) dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng từ 0% lên 8,46% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của DIH, trở thành cổ đông lớn của DIH.

Đến ngày 21/6/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Vũ Văn Thành đối với cổ phiếu DIH.

THIÊN HƯƠNG