Vi phạm báo cáo, hai công ty bị phạt 180 triệu đồng

Thứ Sáu, 03-12-2021, 18:03
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn và Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường, với tổng số tiền 180 triệu đồng, do các vi phạm: không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu; công bố thông tin sai lệch nhiều tài liệu.

Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn (địa chỉ tại tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), bị phạt hành chính theo Quyết định số 810/QĐ-XPVPHC, số tiền 110 triệu đồng, do đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn là tổ chức có liên quan với ông Phạm Hoành Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao-su Sao Vàng (mã chứng khoán SRC) đã thực hiện mua 6.886.150 cổ phiếu SRC từ 30/6/2020 đến ngày 2/7/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.

* Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (địa chỉ trụ sở chính tại thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang), bị phạt hành chính theo Quyết định số 413/QĐ-XPVPHC, số tiền 70 triệu đồng, vì công bố thông tin sai lệch.

Trước đó, công ty công bố Báo cáo tài chính quý IV/2018 (phát hành ngày 23/1/2019) có thông tin sai lệch so với Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán (phát hành ngày 4/4/2019) về các chỉ tiêu: Dự phòng các khoản phải thu khó đòi, Chi phí quản lý doanh nghiệp và Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cùng với đó, công ty buộc phải cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

THIÊN HƯƠNG