Tuần từ 6 đến 10/12, có 27 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông

Thứ Bảy, 04-12-2021, 17:59
(Ảnh minh họa)

Danh sách 27 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 6 đến 10/12.

* Ngày 23/12, CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (HOSE: CAV) Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 10/12 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 13/12.

* CTCP Quốc tế Sơn Hà (HOSE: SHI) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 2 quyền được mua 1 CP mới), ngày GDKHQ là 10/12 và ngày ĐKCC là 13/12.

* Ngày 30/12, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (HOSE: BCM) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10/12 và ngày ĐKCC là 13/12.

* Ngày 24/12, CTCP Đầu tư MST (HNX: MST) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9/12 và ngày ĐKCC là 10/12.

* CTCP Đầu tư MST (HNX: MST) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4 (người sở hữu 100 CP được nhận 4 CP mới), ngày GDKHQ là 9/12 và ngày ĐKCC là 10/12.

* Ngày 22/12, CTCP Xây lắp Thành An 96 (HNX: TA9) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9/12 và ngày ĐKCC là 10/12.

* Ngày 22/12, CTCP Nước sạch Quảng Trị (UPCoM: NQT) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 550 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9/12 và ngày ĐKCC là 10/12.

* Ngày 11/1/2022, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9/12 và ngày ĐKCC là 10/12.

* Ngày 24/12, CTCP May Sông Hồng (HOSE: MSH) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 4.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9/12 và ngày ĐKCC là 10/12.

* Ngày 27/12, CTCP Địa ốc Chợ Lớn (HNX: RCL) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9/12 và ngày ĐKCC là 10/12.

* Ngày 10/1/2022, CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9/12 và ngày ĐKCC là 10/12.

* Ngày 28/12, CTCP Xi-măng Hà Tiên 1 (HOSE: HT1) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9/12 và ngày ĐKCC là 10/12.

* Ngày 24/12, CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha (HOSE: ASP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8/12 và ngày ĐKCC là 9/12.

* Ngày 22/12, CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: CHS) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 650 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8/12 và ngày ĐKCC là 9/12.

* Ngày 22/12, CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: CHS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8/12 và ngày ĐKCC là 9/12.

* Ngày 28/12, CTCP Thủy điện Quế Phong (UPCoM: QPH) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8/12 và ngày ĐKCC là 9/12.

* Ngày 30/12, CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần (UPCoM: IST) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8/12 và ngày ĐKCC là 9/12.

* Ngày 17/12, CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCoM: SIP) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7/12 và ngày ĐKCC là 8/12.

* CTCP Sơn Hà Sài Gòn (HOSE: SHA) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 CP được nhận 5 CP mới), ngày GDKHQ là 7/12 và ngày ĐKCC là 8/12.

* Ngày 20/12, CTCP Cao-su Tân Biên (UPCoM: RTB) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7/12 và ngày ĐKCC là 8/12.

* Ngày 24/12, CTCP Logistics Vinalink (HOSE: VNL) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7/12 và ngày ĐKCC là 8/12.

* Ngày 14/12, CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6/12 và ngày ĐKCC là 7/12.

* Ngày 24/12, Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (HNX: PVC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 450 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6/12 và ngày ĐKCC là 7/12.

* CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 12.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 2 quyền được mua 1 CP mới), ngày GDKHQ là 6/12 và ngày ĐKCC là 7/12.

* Ngày 6/1/2022, CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: HCM) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6/12 và ngày ĐKCC là 7/12.

* CTCP Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:80 (người sở hữu 100 CP được nhận 80 CP mới), ngày GDKHQ là 6/12 và ngày ĐKCC là 7/12.

* CTCP City Auto (HOSE: CTF) Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 (người sở hữu 100 CP được nhận 6 CP mới), ngày GDKHQ là 6/12 và ngày ĐKCC là 7/12.

LÊ MINH