Thêm một nhà đầu tư bị phạt hành chính tới 65 triệu đồng

Thứ Sáu, 14-05-2021, 14:53
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính một nhà đầu tư cá nhân, số tiền phạt lên tới 65 triệu đồng, do các vi phạm: công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng; không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Cụ thể, ngày 11-5, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 94/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính ông Tưởng Thành Tiến, số tiền 30 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Ngày 13-1-2020, ông Tưởng Thành Tiến thực hiện giao dịch mua 8.000 cổ phiếu của CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (MCK: NDX), dẫn đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của NDX và trở thành cổ đông lớn của NDX.

Ngày 28-7-2020, Sở GDCK Hà Nội mới nhận được công bố thông tin về trở thành cổ đông lớn của ông Tưởng Thành Tiến.

Đồng thời, với vi phạm không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, ông Tiến bị phạt tiền 35 triệu đồng.

Từ ngày 16-1-2020 đến ngày 12-6-2020, ông Tưởng Thành Tiến thực hiện giao dịch mua 175.000 cổ phiếu và bán 3.000 cổ phiếu NDX, liên tục thay đổi tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của NDX (tăng từ 5% lên 6%, 7%, và 8%).

Từ ngày 3-7-2020 đến ngày 23-7-2020, ông Tưởng Thành Tiến thực hiện giao dịch mua 60.000 cổ phiếu và bán 81.000 cổ phiếu NDX, liên tục thay đổi tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của NDX (giảm từ 8% xuống 7%, tăng từ 7% lên 8% và giảm từ 8% xuống 7%).

Tuy nhiên, ông Tưởng Thành Tiến không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với ông Tưởng Thành Tiến là 65 triệu đồng.

M.K