Phạt hai doanh nghiệp vi phạm công bố, báo cáo thông tin

Thứ Bảy, 31-10-2020, 08:53
(Ảnh minh họa)

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, vừa xử phạt hành chính Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung, tổng số tiền 115 triệu đồng do các vi phạm: Công bố thông tin sai lệch; Báo cáo không đúng thời hạn...

Theo đó, Thanh tra UBCKNN, ngày 28-10, ban hành Quyết định số 295/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam (Địa chỉ trụ sở chính: Lô 04 Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, số tiền 85 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch.

Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam công bố Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất Quý IV-2019 có thông tin sai lệch về số liệu của chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp so Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2019 được kiểm toán.

Công ty bị buộc phải cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch (chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại BCTC riêng và hợp nhất Quý IV-2019).

* Trước đó, ngày 27-10, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 292/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung (địa chỉ: 484-486 đường 2/9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), số tiền 30 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Ngày 2-4-2019, Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung (Công ty), cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long (mã chứng khoán: VLW) mua 5.000 cổ phiếu VLW, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 8.956.062 cổ phiếu VLW (30,99%) lên 8.961.062 cổ phiếu VLW (31%) (thay đổi từ ngưỡng 30% lên ngưỡng 31%).

Tuy nhiên, đến ngày 6-12-2019, Công ty mới thực hiện báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

THIÊN HƯƠNG