Nhiều vi phạm, Công ty Phân phối Top One bị phạt 115 triệu đồng

Thứ Tư, 22-06-2022, 10:05
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, cơ quan này đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Phân phối Top One, tổng số tiền 115 triệu đồng, do các vi phạm: không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty; không công bố, công bố không đúng thời hạn thông tin theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty cổ phần Phân phối Top One (địa chỉ trụ sở chính tại tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), bị xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 170/QĐ-XPVPHC, số tiền 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định.

Cùng với đó, công ty bị phạt tiền 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty cổ phần Phân phối Top One không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính quý I/2022, Báo cáo thường niên năm 2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/12/2021/TOP/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch triển khai năm 2022;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Giải trình ý kiến từ chối đưa ra ý kiến tại Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021, công bố thông tin liên quan sự kiện có ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty xảy ra ngày 31/3/2022.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Phân phối Top One là 115 triệu đồng.

THIÊN HƯƠNG