Nhiều vi phạm, Công ty Louis Capital bị phạt hơn 230 triệu đồng

Thứ Năm, 20-01-2022, 15:35
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Louis Capital, tổng số tiền 232,5 triệu đồng do các vi phạm: không công bố thông tin theo quy định pháp luật; không bảo đảm tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành…; không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty cổ phần Louis Capital (địa chỉ tại số 7-9, đường số 7, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 32/QĐ-XPVPHC, cụ thể:

Phạt tiền 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty cổ phần Louis Capital không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (hệ thống IDS) và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) các tài liệu: Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2020; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021; Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Trần Quyết Thắng (ngày 11/12/2019, ngày 18/12/2019), Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Đặng Mai Hương (ngày 31/3/2020, ngày 24/01/2021); công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống IDS và trên trang thông tin điện tử của HSX các tài liệu: Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế năm 2020; Giải trình chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán năm 2020; Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Trần Quyết Thắng (ngày 11/12/2019, ngày 18/12/2019).

Đồng thời, công ty bị phạt tiền 125 triệu đồng do không bảo đảm tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành; không bảo đảm cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định.

Cụ thể, Công ty cổ phần Louis Capital không có thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Ngoài ra, với vi phạm không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật, công ty bị phạt tiền 7,5 triệu đồng (Công ty cổ phần Louis Capital không có người phụ trách quản trị công ty).

Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Louis Capital là 232,5 triệu đồng.

THIÊN HƯƠNG