Nhiều vi phạm, bốn nhà đầu tư bị xử phạt hơn 400 triệu đồng

Thứ Sáu, 22-04-2022, 19:17
(Ảnh minh họa)

Ngày 22/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, cơ quan này đã ra các quyết định xử phạt hành chính đối với TCT Tư vấn Thiết kế Dầu khí-CTCP, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An, CTCP Thiết bị điện và CTCP chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín, với tổng số tiền phạt 405 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin theo quy định pháp luật; công bố thông tin không đúng thời hạn…

Theo đó, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí-Công ty cổ phần (địa chỉ tại tầng 10, tòa nhà PV Gas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 79/QĐ-XPVPHC, số tiền 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí-Công ty cổ phần không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2019, BCTC năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, BCTC quý I, II, III, IV/2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, BCTC bán niên năm 2020 đã được soát xét, BCTC năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, BCTC quý I/2021;

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tài liệu: BCTC quý III/2019;

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

* Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 85/QĐ-XPVPHC, số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An công bố thông tin (công bố thông tin) không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2020; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ngày họp: 26/5/2021, ngày công bố thông tin: 24/5/2021) và Công văn giải trình thông tin chênh lệch kết quả kinh doanh tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 so với năm 2019.

* Công ty cổ phần Thiết bị điện bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 83/QĐ-XPVPHC, số tiền 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Thiết bị điện không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (hệ thống IDS) và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) các tài liệu: Giải trình chênh lệnh kết quả kinh doanh (KQKD) của: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020, BCTC kiểm toán năm 2019, 2020 và BCTC riêng quý III/2020;

Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HSX và chậm công bố thông tin trên hệ thống IDS các tài liệu: Giải trình biến động KQKD của BCTC quý I/2020 và 6 tháng đầu năm 2021;

Công ty chậm công bố thông tin trên hệ thống IDS và trang thông tin điện tử của HSX các tài liệu: Hồ sơ chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông năm 2020; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ngày 31/3/2020; Giải trình biến động lợi nhuận quý IV/2020, quý I/2021; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 ngày 4/10/2021;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống IDS và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tài liệu: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/4/2021.

* Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (địa chỉ tại 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh) bị phạt hành chính theo Quyết định số 212/QĐ-XPVPHC, số tiền 150 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.

Trước đó, trong giai đoạn từ ngày 9/11/2020 đến ngày 11/6/2021, tại một số thời điểm, Công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ 100% tiền.

THIÊN HƯƠNG