Một nhà đầu tư nước ngoài bị phạt 185 triệu đồng

Thứ Năm, 22-04-2021, 09:15
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với HDI Global SE, số tiền lên tới 185 triệu đồng, do trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định; vi phạm tỷ lệ nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, UBCKNN, ngày 16-4, ban hành Quyết định số 201/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với HDI Global SE (trụ sở chính tại HDI-Platz 1, 30659 Hannover, CHLB Đức), số tiền 125 triệu đồng vì thực hiện một hoặc một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với một chứng khoán để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Từ năm 2017 đến năm 2019, HDI Global SE đã thực hiện một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với 15.468.250 cổ phiếu của Công ty cổ phần PVI để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Tiếp đó, do vi phạm tỷ lệ nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài, HDI Global SE bị phạt tiền 60 triệu đồng.

Tính đến thời điểm 31-1-2019, HDI Global SE sở hữu tổng cộng 126.297.216 cổ phiếu PVI, bao gồm: sở hữu trực tiếp 83.711.071 cổ phiếu PVI, sở hữu 27.117.895 cổ phiếu PVI thông qua Funderburk Lighthouse Limited, sở hữu 15.468.250 cổ phiếu PVI thông qua CTCP Đầu tư Đường Mặt Trời, chiếm 54,64% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP PVI, vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP PVI trước ngày 19-4-2019.

Như vậy, HDI Global SE bị phạt tổng cộng 185 triệu đồng.

HDI Global SE còn buộc phải khắc phục hậu quả bằng biện pháp “Buộc phải chuyển nhượng cổ phiếu trong thời hạn tối đa 60 ngày để giảm tỷ lệ nắm giữ theo đúng quy định”.

M.K