Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 2 đến 6/5

Thứ Hai, 02-05-2022, 10:38
(Ảnh minh họa)

Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 2 đến 6/5.

* Ngày 6/5, CTCP Chứng khoán Phú Hưng (UPCoM: PHS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 480 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/5.

* CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (HNX: VLA) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:85 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 85 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/5.

* Ngày 18/5, CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (HOSE: DRL) trả cổ tức đợt 4/2021 bằng tiền, 2.273 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/5.

* Ngày 9/6, CTCP Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (UPCoM: CAB) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 540 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/5.

* Ngày 20/5, CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức (HNX: TMC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/5.

* Ngày 24/5, CTCP Harec Đầu tư và Thương mại (UPCoM: HRB) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.900 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/5.

* Ngày 27/5, CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (HNX: PSC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/5.

* Ngày 26/5, CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX: HGM) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/5.

* Ngày 19/5, CTCP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin (UPCoM: UEM) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/5.

* Ngày 20/5, CTCP Thiết bị điện Gelex (UPCoM: GEE) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/5.

M.K