Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 18 đến 22/10

Chủ Nhật, 17-10-2021, 08:00
(Ảnh minh họa)

Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ ngày 18 đến 22/10, trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM.

* Ngày 18/11, CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (HNX: VLA) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 22/10 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 25/10.

* Ngày 30/12, CTCP Đầu Tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long (HOSE: CCL) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 22/10 và ngày ĐKCC là 25/10.

* Ngày 18/11, CTCP VICEM Bao bì Hải Phòng (HNX: BXH) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 22/10 và ngày ĐKCC là 25/10.

* Ngày 11/11, CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (UPCoM: ISH) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21/10 và ngày ĐKCC là 22/10.

* CTCP Tập Đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 CP được nhận 5 CP mới), ngày GDKHQ là 21/10 và ngày ĐKCC là 22/10.

* Ngày 18/11, CTCP Hanel (UPCoM: HNE) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 61 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21/10 và ngày ĐKCC là 22/10.

* Ngày 5/11, CTCP Cao su Thống Nhất (HOSE: TNC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21/10 và ngày ĐKCC là 22/10.

* Ngày 18/11, CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20/10 và ngày ĐKCC là 21/10.

* CTCP Tập đoàn BGI (HNX: VC7) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 CP mới), ngày GDKHQ là 20/10 và ngày ĐKCC là 21/10.

* CTCP Licogi 16 (HOSE: LCG) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 (người sở hữu 100 CP được nhận 8 CP mới), ngày GDKHQ là 20/10 và ngày ĐKCC là 21/10.

* CTCP Licogi 16 (HOSE: LCG) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 115248172:50000000, giá 10.000 đồng/CP (1 CP được hưởng 1 quyền, 115.248.172 quyền được mua 50.000.000 CP mới), ngày GDKHQ là 20/10 và ngày ĐKCC là 21/10.

* Ngày 29/10, CTCP Chăn nuôi - Mitraco (UPCoM: MLS) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 2.710 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20/10 và ngày ĐKCC là 21/10.

* Ngày 29/10, CTCP Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex (UPCoM: PCC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20/10 và ngày ĐKCC là 21/10.

* Ngày 29/10, CTCP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 (UPCoM: E29) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18/10 và ngày ĐKCC là 19/10.

* Ngày 3/11, CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (HNX: SGC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18/10 và ngày ĐKCC là 19/10.

LÊ MINH