HNX nghỉ giao dịch dịp Tết Nguyên đán 2022

Thứ Năm, 13-01-2022, 07:20
(Ảnh minh họa).

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo tới các thành viên giao dịch và nhà đầu tư về việc nghỉ giao dịch 5 ngày, dịp Tết Nguyên đán năm 2022.

Theo đó, căn cứ Công văn số 245/VPCP-KGVX ngày 11/1/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo lịch nghỉ giao dịch 5 ngày, nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022, cụ thể:

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nghỉ giao dịch từ thứ Hai ngày 31/1 đến thứ Sáu ngày 4/2 (5 ngày làm việc) và sẽ tổ chức giao dịch trở lại bình thường kể từ thứ Hai ngày 7/2.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo và đề nghị các thành viên giao dịch thông báo rộng rãi cho các nhà đầu tư biết.

M.K