Hai nhà đầu tư chứng khoán bị phạt 120 triệu đồng

Thứ Sáu, 03-09-2021, 08:06
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với 2 nhà đầu tư, gồm 1 tổ chức và 1 cá nhân, với tổng số tiền 120 triệu đồng, do các vi phạm: công bố thông tin không đúng thời hạn; không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Theo đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 1/9, ban hành Quyết định số 225/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Louis Capital, số tiền 60 triệu đồng, do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Louis Capital đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Công văn số 1504/CV-TG/2021 ngày 9/4/2021 về việc giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán và chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán năm 2020.

* Cùng ngày 1/9, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 224/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với bà Phạm Thị Tuyết mai (địa chỉ tại Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội), số tiền 40 triệu đồng, vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Bà Phạm Thị Tuyết Mai là người liên quan ông Phạm Văn Khương, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinhomes, mã chứng khoán VHM, bán 87.180 cổ phiếu VHM vào ngày 25/10/2018 nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch.

M.K