Danh sách doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 28-9 đến 2-10

Chủ Nhật, 27-09-2020, 08:04
(Ảnh minh họa)

Tuần từ ngày 28-9 đến 2-10, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 17 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông

* Ngày 15-10, CTCP Cao su Tân Biên (UPCoM: RTB) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 2-10 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 5-10.

* Ngày 20-10, CTCP Trường Sơn 532 (UPCoM: TS3) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 2-10 và ngày ĐKCC là 28-10.

* Ngày 27-10, CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (HOSE: NSC) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 1-10 và ngày ĐKCC là 2-10.

* Ngày 29-10, CTCP Ngân Sơn (HNX: NST) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 1-10 và ngày ĐKCC là 2-10.

* Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HOSE: HDB) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng 15 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 1-10 và ngày ĐKCC là 2-10.

* Ngày 15-10, CTCP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (UPCoM: ICI) trả cổ tức bằng tiền, 150 đồng/CP, ngày GDKHQ là 1-10 và ngày ĐKCC là 2-10.

* Ngày 15-10, CTCP Thủy điện Gia Lai (UPCoM: GHC) trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 1-10 và ngày ĐKCC là 2-10.

* Ngày 15-10, CTCP Thủy điện Gia Lai (UPCoM: GHC) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 1-10 và ngày ĐKCC là 2-10.

* Ngày 19-10, CTCP Sơn Á Đông (UPCoM: ADP) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-9 và ngày ĐKCC là 1-10.

* Ngày 12-10, CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cần Thơ (UPCoM: CCA) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-9 và ngày ĐKCC là 30-9.

* Ngày 23-10, CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-9 và ngày ĐKCC là 30-9.

* Ngày 15-10, CTCP Cảng Thị Nại (UPCoM: TNP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-9 và ngày ĐKCC là 30-9.

* Ngày 30-10, CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (UPCoM: POS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-9 và ngày ĐKCC là 30-9.

* Ngày 8-10, CTCP Khảo sát và Xây dựng -USCO (UPCoM: USC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 458 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-9 và ngày ĐKCC là 30-9.

* Ngày 9-10, CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh (UPCoM: TTV) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.580 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-9 và ngày ĐKCC là 30-9.

* Ngày 15-10, CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-9 và ngày ĐKCC là 30-9.

* CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 (người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 29-9 và ngày ĐKCC là 30-9.

* CTCP Nhựa Đồng Nai (HNX: DNP) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:1, giá 20.698 đồng/CP (sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 29-9 và ngày ĐKCC là 30-9.

* Ngày 19-10, CTCP Bất động sản Thế Kỷ (HOSE: CRE) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-9 và ngày ĐKCC là 29-9.

* Lịch chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ 21 đến 25-9

LÊ MINH