Công ty Xây dựng 1369 bị phạt hành chính 85 triệu đồng

Thứ Tư, 15-06-2022, 18:27
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 85 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Xây dựng 1369 do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với cổ đông.

Theo đó, Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (địa chỉ tại số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo Quyết định số 160/QĐ-XPVPHC, số tiền 85 triệu đồng, do đã vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với cổ đông.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính tổng hợp được kiểm toán năm 2020, Công ty phát sinh 1 giao dịch cho vay đối với cổ đông của Công ty là ông Lê Minh Tân số tiền 12 tỷ đồng, theo Hợp đồng vay tiền ngày 6/12/2019, Phiếu chi ngày 6/12/2019 và 31/12/2019 của Công ty.

THIÊN HƯƠNG