Công ty cổ phần Tập đoàn BGI bị phạt 60 triệu đồng

Thứ Sáu, 17-09-2021, 19:19
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn BGI, số tiền 60 triệu đồng, vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 16/9/2021, ban hành Quyết định số 232/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (địa chỉ tại tầng 3, tòa nhà Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), số tiền 60 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo đó, trong năm 2019, Công ty đã thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (thực hiện chào bán trong năm 2018).

Ngày 25/5/2020, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên nhưng chưa báo cáo ĐHĐCĐ về việc thay đổi phương án sử dụng vốn nêu trên.

Ngày 11/6/2021, Công ty mới thực hiện báo cáo ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn, trong đó có việc thay đổi trong năm 2019 (Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 18/2021 NQ/ĐHĐCĐ ngày 11/6/2021).

M.K