Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bị phạt 165 triệu đồng

Thứ Sáu, 29-04-2022, 09:54
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, tổng số tiền 165 triệu đồng, do các vi phạm: không bảo đảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị; không bảo đảm cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập; không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Theo đó, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Công ty) (trụ sở chính tại 87-89 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam), bị phạt hành chính theo Quyết định số 226/QĐ-XPVPHC với tổng số tiền 165 triệu đồng, cụ thể:

Công ty bị phạt tiền 150 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Đồng thời, phạt tiền 15 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Nguyên nhân do công ty không bảo đảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị; không bảo đảm cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Theo đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty có 4 thành viên, trong đó: ông Nguyễn Đoàn Kết là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty; ông Nguyễn Đoàn Thăng là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Trần Trung Tưởng là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; bà Lê Thị Kim Yến là Thành viên HĐQT sở hữu 1.739.457 cổ phần (tương ứng 14,41% vốn điều lệ công ty); không đáp ứng điều kiện thành viên độc lập HĐQT và không đủ số lượng theo quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty.

Cùng vi phạm trên, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại khoản 1 Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

THIÊN HƯƠNG