Công bố sai hạn, CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên bị phạt 70 triệu đồng

Thứ Tư, 20-10-2021, 09:21
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa thông báo, đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên, số tiền 70 triệu đồng, do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo đó, CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (trước đây là CTCP Gia Lai CTC), địa chỉ tại 18 Lê Lai, phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 259/QĐ-XPVPHC ngày 19/10/2021, số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu sau:

Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2020; BCTC quý I/2020; Báo cáo thường niên năm 2019 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2020/NQ-HĐQT-CTC ngày 20/9/2020, về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 của CTCP Gia Lai CTC.

LÊ MINH