Chậm báo cáo, CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va bị phạt 70 triệu đồng

Thứ Hai, 20-06-2022, 16:57
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va do công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu về nghị quyết hội đồng quản trị.

Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (địa chỉ trụ sở chính tại 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh) đã công bố thông tin không đúng thời hạn với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 91/2021/NQ.HĐQT-NVLG ngày 13/7/2021 về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 134/2021 /NQ.HĐQT-NVLG ngày 15/11/2021 về việc sửa đổi nội dung Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 91/2021/NQ.HĐQT-NVLG.

Với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật nêu trên, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 169/QĐ-XPVPHC với số tiền 70 triệu đồng.

M.K