Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 20 đến 24/6

Thứ Bảy, 18-06-2022, 17:02
(Ảnh minh họa)

Danh sách 35 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ ngày 20 đến 24/6, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM.

* CTCP Địa ốc 11 (HNX: D11) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (CP), tỷ lệ 100:12 (người sở hữu 100 CP được nhận 12 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/6.

* Ngày 18/7, CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HOSE: CSV) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/6.

* Ngày 7/7, Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP (UPCoM: PIS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 850 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/6.

* Ngày 15/7, CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (HOSE: AAT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/6.

* Ngày 21/7, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/6.

* CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UPCoM: ICN) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 CP được nhận 20 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/6.

* Ngày 8/7, CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (UPCoM: SEP) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/6.

* Ngày 6/7, CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa (UPCoM: SKN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 186 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/6.

* CTCP Phụ gia Nhựa (HNX: PGN) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 (người sở hữu 100 CP được nhận 12 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/6.

* Ngày 28/7, CTCP Long Hậu (HOSE: LHG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.900 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/6.

* Ngày 6/7, CTCP Bột giặt Lix (HOSE: LIX) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/6.

* CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 (người sở hữu 20 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/6.

* Ngày 20/7, CTCP Giống cây trồng Miền Nam (HOSE: SSC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/6.

* CTCP Chứng khoán Phú Hưng (UPCoM: PHS) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7,15 (người sở hữu 100 CP được nhận 7,15 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/6.

* Ngày 20/7, CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/6.

* CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 15.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 2 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/6.

* Ngày 30/6, Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (HNX: PRE) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/6.

* Ngày 22/7, CTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex (UPCoM: PLE) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

* Ngày 6/7, CTCP Cao-su Bà Rịa (UPCoM: BRR) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

* Ngày 22/7, CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (UPCoM: DNH) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

* Ngày 22/7, CTCP Cơ khí Phổ Yên (UPCoM: FBC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 6.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

* Ngày 30/6, CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng (UPCoM: LDW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 330 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

* Ngày 25/7, CTCP Du lịch và Thương mại - Vinacomin (UPCoM: DLT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

* Ngày 5/8, CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (UPCoM: HPT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

* Ngày 6/7, CTCP Cấp nước Trung An (UPCoM: TAW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

* Ngày 8/7, CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (HOSE: NTL) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

* Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 3:1 (người sở hữu 3 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

* CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HOSE: HDC) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 CP được nhận 25 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

* Ngày 6/7, CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: HMC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 4.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

* CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: HMC) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 (người sở hữu 100 CP được nhận 30 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

* Ngày 6/7, CTCP Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

* Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (HOSE: MIG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 CP được nhận 15 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

* Ngày 6/7, CTCP Sơn Á Đông (UPCoM: ADP) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/6.

* CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 (người sở hữu 2 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/6.

* Ngày 30/6, CTCP Vinaconex 25 (HNX: VCC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/6.

* Ngày 4/8, CTCP Vắc-xin và Sinh phẩm Nha Trang (UPCoM: BIO) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/6.

* Ngày 29/6, CTCP Sợi Phú Bài (UPCoM: SPB) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/6.

LÊ MINH