Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 16 đến 20/5

Chủ Nhật, 15-05-2022, 13:10
(Ảnh minh họa)

Tuần từ ngày 16 đến 20/5, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 29 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông.

* Ngày 7/6, CTCP Đồ hộp Hạ Long (HNX: CAN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/5.

* Ngày 3/6, CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/5.

* Ngày 6/6, CTCP Dược Medipharco (UPCoM: MTP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/5.

* Ngày 8/6, CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HOSE: SCS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5.

* Ngày 1/6, CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc (UPCoM: DTB) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.293,56 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5.

* Ngày 31/5, CTCP Thể thao Ngôi sao Geru (UPCoM: GER) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5.

* Ngày 31/5, Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến (UPCoM: VGG) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 200 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5.

* Ngày 20/6, CTCP Dược phẩm Phong Phú (HNX: PPP) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 200 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5.

* Ngày 20/6, CTCP Thương mại Gia Lai (UPCoM: CGL) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5.

* Ngày 31/5, CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (HNX: BED) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.800 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5.

* Ngày 30/5, CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (UPCoM: QCC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5.

* Ngày 3/6, CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5.

* Ngày 20/6, CTCP Cấp nước Bến Thành (HNX: BTW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5.

* Ngày 31/5, CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại (HNX: TJC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/5.

* Ngày 31/5, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/5.

* Ngày 20/6, CTCP Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (UPCoM: HLS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/5.

* Ngày 30/5, CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội (UPCoM: BSH) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/5.

* Ngày 31/5, CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (UPCoM: VDB) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.494 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/5.

* Ngày 9/6, Tổng Công ty Viglacera - CTCP (HOSE: VGC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/5.

* CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/5.

* Ngày 31/5, CTCP Vật tư Bưu Điện (UPCoM: PMJ) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.230 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/5.

* Ngày 27/5, CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (UPCoM: TTD) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/5.

* Ngày 7/6, CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UPCoM: ICN) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/5.

* Ngày 20/6, CTCP Miền Đông (HOSE: MDG) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/5.

* Ngày 26/5, CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (HOSE: GDT) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/5.

* Ngày 27/5, CTCP Xây dựng Số 5 (HOSE: SC5) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/5.

* Ngày 31/5, CTCP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk (UPCoM: EAD) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/5.

* Ngày 31/5, CTCP Cấp nước Hải Phòng (UPCoM: HPW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 850 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/5.

* Ngày 31/5, CTCP In Tổng hợp Bình Dương (UPCoM: IBD) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 764 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/5.

LÊ MINH