Báo cáo sai hạn, một doanh nghiệp bị phạt 70 triệu đồng

Thứ Sáu, 13-05-2022, 14:27
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo thường niên, Báo cáo tình hình quản trị công ty.

Cụ thể, Công ty cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam (địa chỉ tại tầng 12, tòa nhà CharmVit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) bị phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng theo Quyết định số 103/QĐ-XPVPHC, do Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định  pháp luật.

Trước đó, Công ty cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020.

M.K