Ba nhà đầu tư bị phạt hơn 580 triệu đồng

Thứ Bảy, 23-10-2021, 14:54
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính 3 nhà đầu tư, gồm 2 doanh nghiệp và 1 cá nhân với tổng số tiền phạt lên tới 587,5 triệu đồng do các vi phạm: thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; không đăng ký giao dịch chứng khoán; bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật...

Theo đó, CTCP Tập đoàn Tân Mai (địa chỉ tại đường số 11, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, Đồng Nai), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 645/QĐ-XPVPHC, tổng số tiền 475 triệu đồng. Cụ thể:

- Phạt tiền 125 triệu đồng do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 243/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 21/1/2013 thông qua việc sáp nhập Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ.HĐQT ngày 24/1/2013 thông qua việc chấp thuận nội dung hợp đồng sáp nhập và điều lệ Công ty sau sáp nhập và báo cáo số 960/TM.G–KT ngày 21/11/2013 của Công ty, CTCP Giấy Đồng Nai được sáp nhập vào Công ty kể từ ngày 8/4/2013.

Việc sáp nhập để hoán đổi cổ phiếu của Công ty phải nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhưng Công ty đã không nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo quy định.

- Phạt tiền 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Công ty trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực).

Ngày 7/6/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 3771/UBCK-GSĐC yêu cầu Công ty đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch UPCoM. Tuy nhiên, đến nay, Công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.

* CTCP Xây lắp và sản xuất Công nghiệp (địa chỉ tại tầng 4, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội), bị phạt hành chính theo Quyết định số 262/QĐ-XPVPHC, số tiền 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, CTCP Xây lắp và sản xuất công nghiệp công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu:

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2018 và Báo cáo thường niên năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

* Ông Nguyễn Hải (địa chỉ tại 166 Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 263/QĐ-XPVPHC, tổng số tiền 52,5 triệu đồng, cụ thể:

- Phạt tiền 35 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng hoặc khi không còn là cổ đông lớn.

Theo đó, ông Nguyễn Hải công bố thông tin không đúng thời hạn khi trở thành cổ đông lớn đối với giao dịch ngày 6/4/2021 (mua 350.000 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,92% lên 5,94%); công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn đối với giao dịch ngày 5/4/2021 (bán 340.500 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,91% xuống 4,92%) và ngày 22/4/2021 (bán 1.150.000 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,19% xuống 3,82%).

- Phạt tiền 17,5 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Ngày 7/4/2021, ông Nguyễn Hải mua 65.700 cổ phiếu VIG, thay đổi tỷ lệ sở hữu từ 5,94% lên 6,13%; ngày 16/4/2021 mua 369.400 cổ phiếu VIG, thay đổi tỷ lệ sở hữu từ 6,63% lên 7,71%; ngày 19/4/2021 mua 352.100 cổ phiếu VIG, thay đổi tỷ lệ sở hữu từ 7,71% lên 8,74% và ngày 20/4/2021 mua 50.000 cổ phiếu VIG, bán 579.500 cổ phiếu VIG, thay đổi tỷ lệ sở hữu từ 8,74% xuống 7,19% nhưng công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

THIÊN HƯƠNG