Ba doanh nghiệp bị phạt hành chính hơn 500 triệu đồng

Thứ Bảy, 20-11-2021, 15:17
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Hưng Phú, Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 và Công ty cổ phần Sông Hồng, với tổng số tiền phạt lên tới 520 triệu đồng do các vi phạm: không đăng ký giao dịch chứng khoán; không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty Cổ phần Hưng Phú (địa chỉ tại khu công nghệp Dệt may Phố nối B, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), bị xử phạt hành chính theo Quyết định 725/QĐ-XPVPHC, số tiền 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Trước đó, Công ty Cổ phần Hưng Phú trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016, thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực.

Ngày 9/6/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 3841/UBCK-GSĐC, yêu cầu công ty đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch UPCoM. Tuy nhiên, đến nay, công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 (địa chỉ tại phòng 731, Khách sạn Thể thao, số 15 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), bị phạt hành chính theo Quyết định số 359/QĐ-XPVPHC, số tiền 85 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 đã không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2021, 2020, 2019, 2018…; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính các năm 2019, 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên các năm 2019, 2018...

* Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng (địa chỉ tại số 70 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 356/QĐ-XPVPHC, số tiền 85 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo đó, Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng (mã chứng khoán: SHG) không công bố thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: 

Báo cáo tài chính mẹ và hợp nhất quý I/2021, quý II, IV/2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; Báo cáo thường niên năm 2020; Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019; Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019...; 

Công bố thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn về Báo cáo tài chính mẹ và hợp nhất quý I, III/2020, quý I, III/2019; Báo cáo thường niên năm 2019; Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020, 2019 hợp nhất; Báo cáo tài chính mẹ quý II/2019; Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 công ty mẹ và hợp nhất...

THIÊN HƯƠNG