48 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 17 đến 21-5

Thứ Bảy, 15-05-2021, 10:46
(Ảnh minh họa)

Trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM,  có 48 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ ngày 17 đến 21-5.

* Ngày 21-5, CTCP Traphaco (HOSE: TRA) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 21-5 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 24-5.

* Ngày 14-7, CTCP Chứng khoán Thiên Việt (HOSE: TVS) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-5 và ngày ĐKCC là 24-5.

* Ngày 10-6, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-5 và ngày ĐKCC là 24-5.

* Ngày 2-6, Tổng Công ty May Hưng Yên - CTCP (UPCoM: HUG) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-5 và ngày ĐKCC là 24-5.

* Ngày 23-6, Tổng Công ty May 10 - CTCP (UPCoM: M10) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-5 và ngày ĐKCC là 24-5.

* Ngày 23-6, CTCP Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc (UPCoM: VPW) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 216 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-5 và ngày ĐKCC là 24-5.

* Ngày 15-6, CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu (UPCoM: MCM) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-5 và ngày ĐKCC là 21-5.

* Ngày 21-6, CTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex (UPCoM: PLE) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-5 và ngày ĐKCC là 21-5.

* Ngày 23-6, CTCP Đầu tư Điện lực 3 (HNX: PIC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-5 và ngày ĐKCC là 21-5.

* Ngày 3-6, CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng (UPCoM: CPH) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.640 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-5 và ngày ĐKCC là 21-5.

* Ngày 4-6, CTCP Đường sắt Hà Hải (UPCoM: HHR) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.350 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-5 và ngày ĐKCC là 21-5.

* Ngày 2-6, CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (HOSE: SAV) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-5 và ngày ĐKCC là 21-5.

* CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (HOSE: SAV) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 20-5 và ngày ĐKCC là 21-5.

* Ngày 10-6, CTCP Chế biến gỗ Thuận An (HOSE: GTA) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-5 và ngày ĐKCC là 21-5.

* CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 20-5 và ngày ĐKCC là 21-5.

* Ngày 4-6, CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 (HNX: VC2) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 1-6, CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc (HNX: TET) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 1-6, CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (UPCoM: QCC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 25-6, CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (HOSE: TIX) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.250 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 10-6, CTCP Dược Medipharco (UPCoM: MTP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 28-5, CTCP Thủy điện Định Bình (UPCoM: TDB) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 28-5, CTCP Xi măng La Hiên VVMI (HNX: CLH) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 4-6, CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (UPCoM: PTG) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 30-7, CTCP Bao bì Sài Gòn (UPCoM: SPA) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 1-6, CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội (UPCoM: FHN) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 7-6, CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn (UPCoM: TOW) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 28-5, CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (UPCoM: HEP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 832 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 15-6, CTCP Bến xe Hà Nội (UPCoM: HNB) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 10-6, CTCP Đường sắt Quảng Bình (UPCoM: QBR) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 31-5, CTCP Cảng Xanh Vip (UPCoM: VGR) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-5 và ngày ĐKCC là 19-5.

* Ngày 28-5, CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam (UPCoM: VIN) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-5 và ngày ĐKCC là 19-5.

* Ngày 28-5, CTCP Môi trường Đô thị Quảng Nam (UPCoM: QNU) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 6.095 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-5 và ngày ĐKCC là 19-5.

* Ngày 28-5, CTCP Cấp nước Đà Nẵng (UPCoM: DNN) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.070 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-5 và ngày ĐKCC là 19-5.

* Ngày 30-6, CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 438 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-5 và ngày ĐKCC là 19-5.

* Ngày 28-5, CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin (HNX: TVD) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 18-5.

* Ngày 31-5, CTCP Bao bì Hà Tiên (UPCoM: HKP) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 23 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 18-5.

* Ngày 31-5, CTCP Bao bì Hà Tiên (UPCoM: HKP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 222 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 18-5.

* Ngày 31-5, CTCP Bao bì Hà Tiên (UPCoM: HKP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 154 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 18-5.

* Ngày 31-5, CTCP Bao bì Hà Tiên (UPCoM: HKP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.002 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 18-5.

* Ngày 3-6, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC) trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, 1.894 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 18-5.

* Ngày 4-6, CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, 1.480 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 18-5.

* CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3 (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 18-5.

* CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 7:3, giá 10.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 07 quyền được mua 03 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 18-5.

* Ngày 3-7, CTCP Tập đoàn Thiên Quang (HNX: ITQ) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 18-5.

* Ngày 1-6, CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung Ương (UPCoM: BT1) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 18-5.

* Ngày 21-6, CTCP Cấp nước Ninh Thuận (UPCoM: NNT) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 18-5.

* Ngày 8-6, CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UPCoM: ICN) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 18-5.

* Ngày 31-5, CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng (UPCoM: USD) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 18-5.

THIÊN HƯƠNG