35 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 10 đến 14-5

Thứ Bảy, 08-05-2021, 17:40
(Ảnh minh họa)

Danh sách 35 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 10 đến 14-5.

* Ngày 3-6, CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) trả cổ tức đợt 4/2020 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 14-5 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 17-5.

* Ngày 4-7, CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (HNX: CLM) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 17-5.

* Ngày 3-6, Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến (UPCoM: VGG) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 17-5.

* Ngày 31-5, CTCP Cảng Cam Ranh (UPCoM: CCR) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 17-5.

* Ngày 21-6, CTCP Nước sạch Bắc Giang (UPCoM: BGW) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 424 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 17-5.

* Ngày 4-6, CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI (UPCoM: TB8) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 17-5.

* Ngày 26-5, Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 (HOSE: FUCTVGF2) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

* Ngày 27-5, CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh (HNX: GIC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

* Ngày 21-5, CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (UPCoM: DCI) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

* Ngày 4-6, CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (HNX: PPY) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 650 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

* Ngày 27-5, CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 (HOSE: DRL) trả cổ tức đợt 4/2020 bằng tiền, 1.780 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

* Ngày 27-5, CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 (HOSE: DRL) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 220 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

* Ngày 28-5, CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (UPCoM: NAC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

* Ngày 27-5, CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại (UPCoM: VXT) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

* Ngày 28-5, CTCP Lưới thép Bình Tây (UPCoM: VDT) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

* Ngày 21-5, CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (HNX: BED) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

* Ngày 31-5, CTCP Bao bì và In Nông nghiệp (HNX: INN) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

* Ngày 31-5, CTCP Giám định - Vinacomin (UPCoM: VQC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

* Ngày 24-5, CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (UPCoM: TTD) trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

* Ngày 25-5, CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (UPCoM: TTD) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

* Ngày 27-5, CTCP Hóa An (HOSE: DHA) trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

* Ngày 25-5, CTCP MEINFA (UPCoM: MEF) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 3.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

* Ngày 14-6, CTCP Cấp nước Bến Thành (HNX: BTW) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

* Ngày 1-6, CTCP Licogi 16 (HOSE: LCG) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12-5 và ngày ĐKCC là 13-5.

* Ngày 21-5, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (HNX: SEB) trả cổ tức đợt 4/2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12-5 và ngày ĐKCC là 13-5.

* Ngày 21-5, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (HNX: SEB) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12-5 và ngày ĐKCC là 13-5.

* Ngày 28-5, CTCP Cấp nước Thủ Đức (HOSE: TDW) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12-5 và ngày ĐKCC là 13-5.

* Ngày 28-5, CTCP Đông Á (UPCoM: DAP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12-5 và ngày ĐKCC là 13-5.

* Ngày 27-5, CTCP Cấp nước Hải Phòng (UPCoM: HPW) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12-5 và ngày ĐKCC là 13-5.

* Ngày 25-5, CTCP Công viên, Cây xanh Hải Phòng (UPCoM: CVH) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 650 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12-5 và ngày ĐKCC là 13-5.

* Ngày 21-5, CTCP Nước sạch Bắc Ninh (UPCoM: BNW) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 381 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-5 và ngày ĐKCC là 12-5.

* Ngày 28-5, CTCP Thông Quảng Ninh (UPCoM: TQN) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.228 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-5 và ngày ĐKCC là 12-5.

* Ngày 27-5, CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: HCM) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-5 và ngày ĐKCC là 12-5.

* Ngày 25-5, CTCP Dược Đồng Nai (UPCoM: DPP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-5 và ngày ĐKCC là 11-5.

* Ngày 20-5, CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI (UPCoM: APL) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-5 và ngày ĐKCC là 11-5.

THIÊN HƯƠNG