29 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 15 đến 19-6

Chủ Nhật, 14-06-2020, 17:34
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 15 đến 19-6, có 29 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, cụ thể:

* Ngày 22-7, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (UPCoM: BLI) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 592 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 19-6 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 22-6.

* Ngày 8-7, CTCP Gạch ngói Đồng Nai (UPCoM: GND) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-6 và ngày ĐKCC là 22-6.

* Ngày 10-7, CTCP Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa (UPCoM: KCE) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-6 và ngày ĐKCC là 22-6.

* Ngày 8-7, CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung Ương (UPCoM: BT1) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-6 và ngày ĐKCC là 22-6.

* Ngày 7-7, CTCP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk (UPCoM: EAD) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-6 và ngày ĐKCC là 22-6.

* Ngày 10-7, CTCP 28.1 (UPCoM: AG1) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-6 và ngày ĐKCC là 22-6.

* Ngày 10-7, CTCP 319.5 (UPCoM: CT5) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-6 và ngày ĐKCC là 22-6.

* Ngày 25-6, CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (HOSE: CTI) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-6 và ngày ĐKCC là 19-6.

* Ngày 30-6, CTCP Đường sắt Phú Khánh (UPCoM: PKR) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.080 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-6 và ngày ĐKCC là 19-6.

* Ngày 29-6, CTCP Nước và Môi Trường Việt Nam (UPCoM: VWS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-6 và ngày ĐKCC là 19-6.

* Ngày 30-6, CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (UPCoM: DCI) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-6 và ngày ĐKCC là 19-6.

* Ngày 20-7, CTCP Cấp nước Ninh Thuận (UPCoM: NNT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-6 và ngày ĐKCC là 19-6.

* Ngày 15-7, CTCP Traphaco (HOSE: TRA) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-6 và ngày ĐKCC là 19-6.

* Ngày 29-6, CTCP Than Hà Tu - Vinacomin (HNX: THT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-6 và ngày ĐKCC là 19-6.

* Ngày 30-6, CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (HNX: VGS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-6 và ngày ĐKCC là 18-6.

* Ngày 15-7, CTCP Than Núi Béo - Vinacomin (HNX: NBC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-6 và ngày ĐKCC là 18-6.

* Ngày 30-6, CTCP Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-6 và ngày ĐKCC là 18-6.

* Ngày 10-7, CTCP Cảng Đồng Nai (HOSE: PDN) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-6 và ngày ĐKCC là 18-6.

* Ngày 26-6, CTCP Đường sắt Sài Gòn (UPCoM: DSS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.120 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-6 và ngày ĐKCC là 18-6.

* Ngày 20-7, CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HOSE: HHS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-6 và ngày ĐKCC là 18-6.

* CTCP Giấy Việt Trì (UPCoM: GVT) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:58 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 58 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 17-6 và ngày ĐKCC là 18-6.

* Ngày 29-6, CTCP Cấp nước Hải Phòng (UPCoM: HPW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-6 và ngày ĐKCC là 17-6.

* Ngày 26-6, CTCP Thép VICASA - VNSTEEL (UPCoM: VCA) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-6 và ngày ĐKCC là 17-6.

* Ngày 2-7, CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An (HOSE: HOT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-6 và ngày ĐKCC là 17-6.

* Ngày 30-6, CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: CMD) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-6 và ngày ĐKCC là 16-6.

* CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 15-6 và ngày ĐKCC là 16-6.

* Ngày 24-6, CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-6 và ngày ĐKCC là 16-6.

* Ngày 25-6, CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (UPCoM: THP) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-6 và ngày ĐKCC là 16-6.

* Ngày 30-6, CTCP May Hữu Nghị (UPCoM: HNI) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-6 và ngày ĐKCC là 16-6.

* 18 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông tuần từ 8 đến 12-6

THIÊN HƯƠNG