25 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 11 đến 15/10

Chủ Nhật, 10-10-2021, 06:33
(Ảnh minh họa)

Tuần từ ngày 11 đến 15/10, có 25 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM.

* Ngày 1/11, CTCP Vimeco (HNX: VMC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 14/10 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 15/10.

* Ngày 28/10, CTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà (UPCoM: VHF) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 259 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14/10 và ngày ĐKCC là 15/10.

* Ngày 19/11, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (UPCoM: SNC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14/10 và ngày ĐKCC là 15/10.

* Ngày 29/10, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14/10 và ngày ĐKCC là 15/10.

* Ngày 29/10, CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa (HOSE: AAT) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14/10 và ngày ĐKCC là 15/10.

* CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa (HOSE: AAT) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:115, (người sở hữu 1.000 CP được nhận 115 CP mới) ngày GDKHQ là 14/10 và ngày ĐKCC là 15/10.

* Ngày 1/11, CTCP Vật liệu Xây dựng Bưu điện (UPCoM: PCM) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 34 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14/10 và ngày ĐKCC là 15/10.

* Ngày 28/10, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (HOSE: GVR) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13/10 và ngày ĐKCC là 14/10.

* CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh (UPCoM: TKG) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:10, giá 10.000 đồng/CP (1 CP được hưởng 1 quyền, 100 quyền được mua 10 CP mới), ngày GDKHQ là 13/10 và ngày ĐKCC là 14/10.

* Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (HOSE: SSB) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:10,1304, giá 15.000 đồng/CP (1 CP được hưởng 1 quyền, 100 quyền được mua 10,1304 CP mới), ngày GDKHQ là 13/10 và ngày ĐKCC là 14/10.

* Ngày 1/11, CTCP Vận tải Newway (UPCoM: NWT) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 250 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12/10 và ngày ĐKCC là 13/10.

* Ngày 26/10, CTCP Xây dựng Công nghiệp (ICC) (UPCoM: ICC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12/10 và ngày ĐKCC là 13/10.

* Ngày 26/10, CTCP Đường bộ Hải Phòng (UPCoM: DBH) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12/10 và ngày ĐKCC là 13/10.

* Ngày 15/11, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (UPCoM: VEA) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 462 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12/10 và ngày ĐKCC là 13/10.

* Ngày 26/10, CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn (UPCoM: QLD) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 252 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12/10 và ngày ĐKCC là 13/10.

* CTCP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội (UPCoM: HAB) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1.000:5.015, giá 75.000 đồng/CP (1 CP được hưởng 1 quyền, 1.000 quyền được mua 5.015 CP mới), ngày GDKHQ là 11/10 và ngày ĐKCC là 12/10.

* Ngày 1/11, CTCP Cảng Thị Nại (UPCoM: TNP) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11/10 và ngày ĐKCC là 12/10.

* Ngày 29/10, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6 (UPCoM: HU6) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11/10 và ngày ĐKCC là 12/10.

* CTCP Chứng khoán Thiên Việt (HOSE: TVS) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:74 (người sở hữu 1.000 CP được nhận 74 CP mới), ngày GDKHQ là 11/10 và ngày ĐKCC là 12/10.

* CTCP Chứng khoán Thiên Việt (HOSE: TVS) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:16 (người sở hữu 1.000 CP được nhận 16 CP mới), ngày GDKHQ là 11/10 và ngày ĐKCC là 12/10.

* Ngày 29/10, Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (UPCoM: PPH) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11/10 và ngày ĐKCC là 12/10.

* Ngày 10/11, CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (UPCoM: PSP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11/10 và ngày ĐKCC là 12/10.

* Ngày 27/10, CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 (UPCoM: HU4) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11/10 và ngày ĐKCC là 12/10.

* CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: HCM) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 14.000 đồng/CP (1 CP được hưởng 1 quyền, 2 quyền được mua 1 CP mới), ngày GDKHQ là 11/10 và ngày ĐKCC là 12/10.

* Ngày 20/10, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (HNX: BVS) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11/10 và ngày ĐKCC là 12/10.

LÊ MINH