24 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 26 đến 30-10

Thứ Bảy, 24-10-2020, 12:27
(Ảnh minh họa)

Tuần từ ngày 26 đến 30-10, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 24 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông.

* CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 30-10 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 2-11.

* Ngày 3-12, CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (UPCoM: DAS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-10 và ngày ĐKCC là 2-11.

* Ngày 13-11, CTCP VICEM Thương mại Xi măng (HNX: TMX) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-10 và ngày ĐKCC là 30-10.

* Ngày 23-12, CTCP Thống Nhất (HNX: BAX) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-10 và ngày ĐKCC là 30-10.

* Ngày 12-11, CTCP Pin Hà Nội (HNX: PHN) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-10 và ngày ĐKCC là 30-10.

* Ngày 6-11, CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HOSE: HU3) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-10 và ngày ĐKCC là 30-10.

* Ngày 20-11, CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (UPCoM: PSN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-10 và ngày ĐKCC là 30-10.

* Ngày 27-11, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (UPCoM: LLM) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-10 và ngày ĐKCC là 30-10.

* CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (HNX: VHE) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 29-10 và ngày ĐKCC là 30-10.

* Ngày 23-11, CTCP Xe lửa Dĩ An (UPCoM: DAR) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.080 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-10 và ngày ĐKCC là 29-10.

* Ngày 23-11, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (HOSE: DCM) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-10 và ngày ĐKCC là 29-10.

* Ngày 20-11, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BIC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-10 và ngày ĐKCC là 29-10.

* Ngày 10-11, CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (HOSE: SMB) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-10 và ngày ĐKCC là 29-10.

* Ngày 10-11, CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (HOSE: SMB) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-10 và ngày ĐKCC là 29-10.

* CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (HNX: TIG) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 28-10 và ngày ĐKCC là 29-10.

* Ngày 16-11, CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HOSE: TCT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-10 và ngày ĐKCC là 29-10.

* Ngày 18-11, CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-10 và ngày ĐKCC là 28-10.

* CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE: KSB) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 27-10 và ngày ĐKCC là 28-10.

* Ngày 9-11, CTCP Công nghệ Cao Traphaco (UPCoM: CNC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-10 và ngày ĐKCC là 28-10.

* Ngày 12-11, CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (HOSE: TCL) trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-10 và ngày ĐKCC là 28-10.

* Ngày 5-11, CTCP Kỹ thuật và Ôtô Trường Long (HOSE: HTL) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-10 và ngày ĐKCC là 28-10.

* Ngày 13-11, CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha (HOSE: ASP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-10 và ngày ĐKCC là 27-10.

* Ngày 12-11, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-10 và ngày ĐKCC là 27-10.

* CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST (HOSE: VPI) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 26-10 và ngày ĐKCC là 27-10.

LÊ MINH